Udatní III. – „Zkoumej své srdce!“ podle Charlese Finneyho

Bára Jeřábková Církev bloguje

Minulou neděli mluvil pastor Michal Vaněk o Charlesovi Grandisonovi Finneyovi, významném americkém teologovi 19. století, který kázal tak, že lidé si uvědomovali svou hříšnost natolik závažně, že doslova utíkali k Ježíši. Finney zkoumal tyto otázky:

“Je pokání stav anebo skutek člověka? Je změna, která se při tom v člověku děje, totéž, co nazýváme znovuzrozením? A jak se pak té proměně má rozumět? Co je víra? Snad ne pouhé vědění a uznání za pravdu všeho toho, co praví Bible? Jak by mohla mít tak velké důsledky? Není spíš výsledkem vnitřní proměny, na niž se musí čekat, až se zalíbí Bohu, že nám ji dá?”
(zdroj: Wikipedie)

Kázání Michala Vaňka, kterým nás seznámil s Finneyho službou, bylo hluboké a zasahovalo hluboko do našich srdcí. Proto pokud jste neměli možnost jej slyšet, můžete jej shlédnout zde.

Michal pak pro nás připravil dokument ke zkoumání našeho srdce, který nás vede k pokání. Tento pak naleznete zde

Share