Vítej, Duchu svatý – konference církve Slovo života

Redakce Aktuálně

http://www.slovozivota.cz/vitej

Vítej Duchu svatý je nejen název naší prosincové konference, ale především modlitba našeho srdce.

Bůh nás v těchto posledních časech chce vybavit Slovem víry a vyslat do vítězné bitvy pro Něj. Současně nám chce ukázat duchovní zbraně, které nám dal, a naučit nás je používat. Život věřícího bez moci Ducha sv. je jako dříví bez ohně, jako auto bez paliva nebo oslava bez radosti. Písmo nás ústy apoštola Pavla povzbuzuje, abychom se “neustále nechávali naplňovat Duchem” (Ef.5:18). Pokaždé v historii Božího lidu, když se věřící modlili a zvali Ducha svatého, On přicházel a jednal nadpřirozeným způsobem.

Zveme tedy nejen Ducha svatého, ale i tebe, aby tě mohl naplnit, zmocnit, povzbudit a nasměrovat tvůj život. Bez Jeho síly nebudeme moci naplnit Boží plány v našich životech ani v naší zemi. Odděl proto tyto dva dny a dovol Bohu jednat ve svém životě. Přijmi povzbuzení, občerstvení a svůj zázrak. Když Duch svatý přichází, nikdo nezůstane bez Jeho požehnání!

PROGRAM KONFERENCE:

Sobota, 1.12. – Chválící skupina Cesta života České Budějovice
10:00 Micael Lundin
15:00 Peter Čuřík
18:00 Rune Borgsö (Večer Ducha svatého)

Neděle, 2.12. Chválící skupina Slovo života Brno
10:00 Michal Vaněk
15:00 Micael Lundin
18:00 Rune Borgsö (Večer Ducha svatého)

MLUVČÍ KONFERENCE:

Rune Borgsö
Pastor a misionář Livets Ord Uppsala, Švédsko
Runeho vášní je vidět Boží slovo v akci. Touží po tom, aby Duch svatý obživoval kázané slovo a dotýkal se každého člověka svou mocí a láskou. Během jeho služby lidé zažívají nadpřirozené působení moci Ducha svatého včetně uzdravení, vysvobození a zmocnění ke službě. Rune cestuje po celém světě, vyučuje v Biblických školách a pomáhá budovat lokální církve.

Peter Čuřík
Senior pastor Slovo života Bratislava
Dynamický kazatel plný víry, který svým poselstvím burcuje k sebevydání a následování Božích cest. Jeho vizí je vybudovat a vytrénovat zralé věřící, kteří zasáhnou a změní svět. Je šéfredaktorem časopisu Víťazný život.

Micael Lundin
Pastor Christet Center Örebro, Švédsko
Misionář tělem i duší. Boží muž s laskavým srdcem, „duchovní otec“ a zakladatel sboru církve Slovo života a Biblické školy v Brně. Svou duchovní službu začal jako pašerák Biblí do východní Evropy. Byl dlouholetým misionářem v Indii a nyní ho Bůh volá, společně s jeho manželkou Tinou, do služby na Balkáně, konkrétně do Černé hory.

Michal Vaněk
Senior pastor Slovo života Brno
Michalovo srdce bije pro Krista a Jeho církev. Rozvoj místních církví a péče o ně jsou jeho celoživotním posláním, protože skrze církev (jenž je tělem Kristovým zde na zemi) Bůh může učinit neskutečné. Michal je vedoucím hnutí Slovo života v České republice a také součástí vedení kurzů Alfa v naší zemi.

Praktické informace:

Konferenci Vítej Duchu svatý pořádá církev Slovo života Brno v konferenčních prostorách v centru Brna jen 5 min. chůze od hlavního nádraží. Vstup je volný, během konference budou probíhat dobrovolné sbírky na pokrytí nákladů a další projekty. Součástí konference je program pro děti, který probíhá paralelně s programem konference. Všechna shromáždění probíhají přímo v anglickém jazyce a jsou tlumočena do češtiny nebo naopak. Je vhodné pro English speaking people.

Parkování – zdarma je možné v zadní části parkoviště (při vjezdu pojedete rovně a zaparkujete vpravo vedle boku budovy či za ní). Při vjezdu obdržíte parkovací lístek, který si označíte v církvi v informačním okénku (v kavárně) razítkem a takto označen odevzdáte zpět při výjezdu. V případě ztráty parkovacího lístku hrozí pokuta.

Místo konání:
Církev Slovo života Brno
Nové sady 37, Brno

Kontakt:
www.slovozivota.cz
facebook.com/slovozivota.cz
slovozivota@slovozivota.cz

konference


tel.: 734 167 357

Dětská konference:
Děti mají svou vlastní konferenci. Takže nenechte děti nudit se doma a vezměte je s sebou. Zažijí spoustu zábavy, soutěží a také budou chválit a naslouchat Bohu. Více informací: katkas@slovozivota.cz

Share