I děti mají svou konferenci :)

Redakce Aktuálně

V rámci naší prosincové konference Vítej Duchu svatý bude probíhat i konference pro naše nejmenší účastníky – děti. Proto je určitě vezměte  s sebou, aby se i ony mohly setkat s Bohem novým a důvěrnějším způsobem.

I tento rok nás a Vaše děti čeká zajímavý program složený z různých bloků. Během některých shromáždění budou děti rozděleny na 2 věkové kategorie (3 – 9let, 9 – 15let), část programu však bude spojená pro všechny děti.

Hlavním tématem dětské konference bude stejně jako na „dospěláckém programu“ Duch svatý. Děti budou mít příležitost setkat se během shromáždění s Bohem různými způsoby, ať je to vyučování, kreativní modlitby, divadlo nebo chvála a osobní modlitby. Věříme, že Bůh bude ke každému z našich dětí mluvit způsobem, kterému porozumí.

PROGRAM:
SOBOTA 1.PROSINCE:

10:00 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ – všechny děti společně v malém sále (školní místnost)
Vede František Krupička: chvála, vyučování o Duchu svatém, praktická aplikace, modlitby, hry

15:00 MODLITEBNÍ SEMINÁŘ (Jak nás vede Duch svatý? + tvořivé modlitby)
Děti do 9ti let: malý sál (vede Jana S.)
Děti od 9ti let: předškolní místnost (vede Katka Š.)

18:00 VEČERNÍ SHROMÁŽDĚNÍ – malý sál (téma: chvála a Boží přítomnost)
Všechny děti společně v malém sále (vede Katka Š.)
Kromě vyučování, chval a modliteb nás čeká také turnaj ve hrách, Myšopsí otázka a večerní film

NEDĚLE 2.PROSINCE:

10:00 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ – všechny děti společně v malém sále (školní místnost)
– Pokračujeme ve vyučování o Duchu svatém
– V případě potřeby budou děti rozděleny do dvou skupin
– Vede František Krupička

15:00 SEMINÁŘ: DUCH SVATÝ V AKCI (ZÁZRAKY)
– V průběhu semináře budou děti rozděleny na 2 skupiny (Jana P. a Katka Š.)

18:00 ZÁVĚREČNÉ VEČERNÍ SHROMÁŽDĚNÍ:
– Zábavný večer: hry, soutěže, filmy, diskuze

BEZPEČNOST DĚTÍ:
Vzhledem k velkému počtu dětí smějí děti opouštět dětský program pouze ve výjimečných případech. Zamezíme tím “přebíhání” dětí mezi jednotlivými sály a tím také snížíme riziko úrazu nebo ztracení vašeho dítěte.
Každé dítě dostane u registrace svoje číslo, které má zároveň napsané na ruce. Toto číslo je pomocí, pokud by nastal nějaký vážnější případ zranění, ke správnému předání malých dětí atd. Prosím, pamatujte si číslo svého dítěte.
Děti smějí používat internet pouze během přestávek, pokud se dítě rozhodne, že chce trávit čas s vámi na dospěláckém programu, musí být s vámi po celou dobu pod vaším dohledem.
Děti si prosím vyzvedávejte vždy během přestávek mezi shromážděními (nejpozději 15min. po ukončení shromáždění pro dospělé.) Během přestávek za vaše děti neneseme zodpovědnost!
Pokud si přejete, aby vaše dítě odešlo po skončení programu za vámi samostatně, je potřeba tuto skutečnost nahlásit u registrace. U dětí předškolního věku si je vždy vyzvedněte osobně. (Pokud dítě tohoto věku bude vyzvedávat starší sourozenec, je potřeba předem nahlásit).

REGISTRACE:

KVŮLI PRAKTICKÉ PŘÍPRAVĚ JE NUTNÉ DÁT NÁM VĚDĚT NA EMAIL, ŽE SE ZÚČASTNÍTE!

Registrujte své dítě prosím na emailové adrese: katkas@slovozivota.cz, kde uvedete jméno dítěte, věk, případná zdravotní omezení a alergie + váš telefon, kam v případě nutnosti můžeme volat.
Před začátkem shromáždění, prosím, znovu nahlaste u stolečku na chodbě příchod dítěte (předejte případné informace) a zaplaťte poplatek za konferenci.
Cena za dětskou konferenci: 100,-/celý víkend, 50,-/ část víkendu (dle osobní dohody)/dítě
Cena pokrývá výdaje spojené s organizací konference, pomůcky a odměny pro děti, drobné občerstvení.
Hlavní jídlo dne (tedy oběd nebo večere) není zahrnuto v ceně.
Děti s sebou potřebují svačiny a lahev na pití (šťáva nebo voda bude k dispozici)
Děti mladší 3 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů.

Na všechny děti se moc těšíme!

Katka Šafrová,

pastor dětské církve

 

Share