Štědrost dává růst


“Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.”

  • Malachiáš 3:10


Štedré dávání mění životy. Těch, kdo jsou obdarováni, ale i těch našich. V církvi Slovo života můžete vyjádřit štědrost velmi snadno mnoha způsoby.


Dar online

Desátky

Bible nás učí, že desátky jsou základním způsobem, jak dávat Bohu část svého života. Dáváním desátků, tedy první desetinou z našich příjmů, Boha uctíváme a dáváme tak najevo, že naše životy patří jemu. Vyjadřujeme tak, že jsme ochotni vzdávat se části svého prospěchu druhým, vyjadřovat tak lásku, věrnost a upřímnost.

Církev Slovo života není nijak financována státem, proto slouží desátky k běžnému provozu a zajištění základních potřeb k fungování církve.

Pronájem církevních prostor
33%
Platy zaměstnanců
32%
Náklady na provoz
23%
Evangelizace a misie
12%

Dary a oběti

Oběti a dary provázají křesťany od prvních dnů. Těmito skutky lásky si mohou křesťané navzájem pomáhat a podpírat se v situacích, kdy je to potřeba.

Dary a oběti pomáhají v církvi také realizovat projekty, na které při běžném provozu nezbývají prostředky, například různé veřejné služby jako jsou třeba Kurzy Alfa, Církev online, Pomoc potřebným a další. Bez těchto darů a obětí lásky by některé služby nemohly fungovat.


V roce 2015 jsme přijali
0
darů. Děkujeme!

Možnosti dávání


Dary online

Platba online je nejjednodušším způsobem, jak zaslat vaše desátky, dary a oběti. Nabízíme vám jednoduchou, přehlednou a bezpečnou platební bránu, kde je možné platit jak platební kartou, tak i pomocí platebních tlačítek vaší banky. Vaše dary budou na účet připsány do 24 hodin a získáte také e-mailové potvrzení o provedené platbě.


Dar online

Sbírka v místní církvi

Součástí nedělní bohoslužby je veřejná sbírka. Své desátky, dary i oběti můžete vložit do košíku, který naši uvaděči posílají na začátku bohoslužby po řadách. Dary jsou sečteny a na konci shromáždění oznamujeme výši vybrané částky.


Místní církve
Převod z účtu

Pokud vám lépe vyhovuje převod z bankovního účtu, nabízíme vám naše platební údaje. Pomocí variabilního symbolu můžete snadno určit, k jakému účelu mají vaše prostředky sloužit.


Bankovní účty