Kurzy Beta

Co je to Kurz Beta?

Jedná se o hlubší vyučování křesťanských základů rozdělené do třinácti na sebe navazujících setkání. Na kurzech Alfa se můžete dozvědět, proč je dobré věřit v Boha a ochutnat něco z křesťanského života. Kurz Beta vám pomůže vidět, získat nebo prohloubit základy křesťanské víry ve vašem životě.
Čekají na vás velmi zajímává témata. V prvních třech lekcích se probírají základní otázky ohledně stvoření, Božího plánu, oddělení člověka od Boha, potřebě záchrany, Boží lásce, dokonalé oběti Ježíše Krista a věčnosti. Následující lekce jsou pak zaměřené na důležité aspekty křesťanského života. Třešničkou na dortu je potom poslední lekce, přinášející opravdovou naději a potěšení do našich životů. Bůh totiž zajistil, abychom mohli na základě Bible vědět, co nás v budoucnosti čeká a nemine.

V příjemné přátelské atmosféře jednotlivých setkání budete mít možnost naučit se osobně poznávat Boha a žít praktický křesťanský život. Věříme, že vám to dopomůže k životu v Boží vůli a požehnání, které Bůh pro vás naplánoval. Kurz je vhodný nejen pro absolventy Kurzu Alfa ale pro každého, kdo se chce o křesťanském životě dozvědět víc.

Na konci kurzu Beta probíhá seminář “Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu”.


Jak kurz Beta probíhá?

Promluva
Vyučující vás seznámí s tématem daného večera, a to na základě materiálů, které budete mít k dispozici. Každá lekce bude navíc okořeněna příklady, zkušenostmi a názornými ukázkami daného vyučujícího. Na promluvu navazuje přestávka a diskuse.

Občerstvení
Během celého večera je na stolech připravené malé občerstvení a v krátké přestávce mezi vyučováním a diskusí je pro vás k dispozici kuchyňka pro přípravu kávy a čaje.

Diskuse
Diskuse považujeme na tomto kurzu za klíčové, proto mají časový prostor minimálně tak velký jako jsou vyučovací lekce! Můžete si tak v klidu a rozvaze ujasnit právě probrané téma. Umožní vám to doplnit si potřebné informace a zkušenosti, které nebyly v promluvě řečeny. A nezapomeňte, žádná otázka není nemístná ani nevhodná. Při diskusi se můžete ptát nebo svobodně mlčet a naslouchat.

Jaká jsou témata?

 • Spasení
 • Pokání
 • Nové stvoření a jistota spasení
 • Křest ve vodě
 • Boží slovo
 • Víra
 • Křest Duchem Svatým
 • Modlitba
 • Církev
 • Evangelizace
 • Autorita v kristu
 • Uzdravení
 • Poslední časy

Kdy a kde se koná nejbližší kurz Beta?

V současnosti Kurz Beta neprobíhá. Děkujeme za pochopení. 

Kontakt a další informace
Jiří Němec (vedoucí kurzu Beta)

Kurzy Beta

Co je to Kurz Beta?

Jedná se o hlubší vyučování křesťanských základů rozdělené do třinácti na sebe navazujících setkání. Na kurzech Alfa se můžete dozvědět, proč je dobré věřit v Boha a ochutnat něco z křesťanského života. Kurz Beta Vám pomůže vidět, získat nebo prohloubit základy křesťanské víry ve Vašem životě.
Čekají na Vás velmi zajímává témata. V prvních třech lekcích se probírají základní otázky ohledně stvoření, Božího plánu, oddělení člověka od Boha, potřebě záchrany, Boží lásce, dokonalé oběti Ježíše Krista a věčnosti. Následující lekce jsou pak zaměřené na důležité aspekty křesťanského života. Třešničkou na dortu je potom poslední lekce přinášející opravdovou naději a potěšení do našich životů. Bůh totiž zajistil, abychom mohli na základě Bible vědět, co nás v budoucnosti čeká a nemine.
V příjemné přátelské atmosféře jednotlivých setkání budete mít možnost naučit se osobně poznávat Boha a žít praktický křesťanský život. Věříme, že Vám to dopomůže k životu v Boží vůli a požehnání, které Bůh pro Vás naplánoval. Kurz je vhodný nejen pro absolventy Kurzu Alfa ale pro každého, kdo se chce o křesťanském životě dozvědět víc.
Na konci kurzu Beta probíhá seminář Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu.


Jak kurz Beta probíhá?

Promluva
Vyučující Vás seznámí s tématem daného večera, a to na základě materiálů, které budete mít k dispozici. Každá lekce bude navíc okořeněna příklady, zkušenostmi a názornými ukázkami daného vyučujícího. Na promluvu navazuje přestávka a diskuse.

Občerstvení
Během celého večera je na stolech připravené malé občerstvení a v krátké přestávce mezi vyučováním a diskusí je pro Vás k dispozici kuchyňka pro přípravu kávy a čaje.

Diskuse
Diskuse považujeme na tomto kurzu za klíčové, proto mají časový prostor minimálně tak velký jako jsou vyučovací lekce! Můžete si tak v klidu a rozvaze ujasnit právě probrané téma. Umožní Vám to doplnit si potřebné informace a zkušenosti, které nebyly v promluvě řečeny. A nezapomeňte – žádná otázka není nemístná ani nevhodná. Při diskusi se můžete ptát nebo svobodně mlčet a naslouchat :).

Jaká jsou témata?

 • Spasení
 • Pokání
 • Nové stvoření a jistota spasení
 • Křest ve vodě
 • Boží slovo
 • Víra
 • Křest Duchem Svatým
 • Modlitba
 • Církev
 • Evangelizace
 • Autorita v kristu
 • Uzdravení
 • Poslední časy

Kdy a kde se koná nejbližší kurz Beta?

Kurz Beta plynule navazuje na kurz Alfa, bude tedy začínat 18. 4. 2019 v 18 hod., v malém sále, Nové sady 37.