Švédský misionář Per Cedergårdh

Redakce Aktuálně

TURNÉ PO ČESKÉ REPUBLICE 5.6.-11.6.  2023 Po roce k nám do České republiky opět zavítá známý švédský evangelista, Per Cedergårdh. Bodrý a usměvavý muž, který rozdává „medvědí objetí“ a nezkazí žádnou legraci, zahájí své evangelizační turné s modlitbami za nemocné v Praze a přes Milovice, Blansko a Jihlavu se dostane až k nám do Brna. Svůj vřelý a láskyplný vztah k lidem promítá do své …

KONFERENCE VÍRY 4.-6.11. 2022

Redakce Aktuálně

Srdečně Vás zveme na konferenci víry církve Slovo života, kde společně oslavíme 30 let od založení našeho sboru v Brně. Boží víra je pro nás stále hnacím motorem. Jsme naplněni vděčností za vše, co pro nás Pán učinil i čím nás provedl. Jsme vytrvalí a věrní v tom, k čemu nás povolal a očekáváme, že Pán bude dělat ještě mnohem větší …

Sborový den, 18.6.2022

Redakce Aktuálně

Jak ten čas letí! I když se to zdá neuvěřitelné, uběhl další rok a opět budeme mít možnost si společně užít skvělý čas na sborovém dni v Hostěnicích, který se uskuteční v sobotu 18.6. Jako každý rok, tak i letos nás čeká pestrý program, spojený se křtem ve vodě, který zahájíme ve 14.00h. Po křtu bude následovat program pro děti a hravé …

Švédský misionář Per Cedergårdh

Redakce Aktuálně

TURNÉ PO ČESKÉ REPUBLICE 4.6.-12.6.  2022 Rok se s rokem sešel a k nám do České republiky opět zavítá známý švédský evangelista, Per Cedergårdh. Bodrý a usměvavý muž, který rozdává „medvědí objetí“ a nezkazí žádnou legraci, zahájí své evangelizační turné s modlitbami za nemocné v Praze a přes Milovice a Blansko se dostane až k nám do Brna. Svůj vřelý a láskyplný vztah k lidem promítá …

Deset dní společných modliteb

Redakce Aktuálně

Drazí bratři a sestry, i v naší církvi Slovo života Brno je dobrou tradicí se na začátku každého nového roku modlit a hledat Boží vůli pro rok nový.  Letos nás Bůh specificky vede ke společným modlitbám na základě dvou míst z Písma.  V Nehemiáši 4:11-11 čteme, že Boží lid při budování hradeb v určité fázi musel držet v jedné ruce cihlu …

Retreat

Redakce Aktuálně

Drazí pastoři, vedoucí a služebníci Božího království, s velkou radostí Vás srdečně zveme na společný retreat a mini konferenci. Věříme, že právě nyní je ten nejlepší čas investovat do nás samotných, a do prohloubení našeho intimního vztahu s Bohem. “Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku” Žalm 23:2 Retreat na téma “prohloubení vztahu s Otcem” proběhne ve Wellness …

Mini konference

Redakce Aktuálně

Po delší době, kdy nebylo možné se společně scházet, jsme velice rádi, že Vás můžeme srdečně pozvat na mini konferenci, kterou budeme pořádat v sobotu 27.11. v 18.00 hod. a v neděli 28.11. 2021 v 10.00 hod.! Mini konference proběhne v prostorách církve Slovo života na Nových sadech 37, v Brně. Na večerním shromáždění nám bude sloužit Rune Borgsø a na nedělní bohoslužbě Ville Männistö, oba z církve Slovo …

Základna King´s Kids Česká republika, projekt Podskalí u Olomouce

Redakce Aktuálně

Naši milí přátelé, kamarádi a sourozenci v Kristu, tímto článkem bychom Vám všem chtěli oznámit, že se v druhé polovině srpna 2021 chceme jako rodina – Krupičkovi – přestěhovat z Brna na nové místo, kousek od Olomouce. Věříme, že po dlouhých letech dozrál sen, který nám Pán dal kdysi na srdce – o místě zasvěceném Pánu a Jeho Velkému poslání. Pro …

Sborový den, sobota 19.6.2021

Redakce Aktuálně

Ač se to zdá neuvěřitelné, opět uběhl další rok a opět se nám podařilo konání sborového dne naplánovat na datum, kdy se – navzdory předcházejícím pandemickým opatřením – můžeme svobodně sejít! Jako každý rok, i letos nás čeká pestrý program, obohacený znovu o křest ve vodě, který zahájíme ve 14.00h. Díky Boží milosti se na křest letos připravuje okolo 10 …

Bohoslužby – shromáždění na Nových sadech 37 opět obnoveno

Redakce Aktuálně

Informace o shromáždění: Od pondělí 26.4.2021 je opět povolena účast na bohoslužbách bez OMEZENÍ POČTU, ovšem za dodržení platných hygienických opatření – pravidlo 3R – RUCE, ROUŠKY ROZESTUPY! ˇ– tedy pravidelné mytí a dezinfekce rukou při vstupu do církevních prostor;– nos a ústa překrytá RESPIRÁTOREM FFP2, nano-rouškou, případně třívrstvou chirurgickou rouškou– dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi účastníky shromáždění – …