Sborový den 22.6.2024

Redakce Aktuálně

Jak ten čas letí! Opět uběhl další rok a zase budeme mít možnost si společně užít skvělý čas na sborovém dni v Hostěnicích, který se uskuteční v sobotu 22.6. Jako každý rok, tak i letos nás čeká pestrý program, spojený se křtem ve vodě, který zahájíme ve 14.00h. Po křtu bude následovat program pro děti a hravé dospělé, na který se děti …

Švédský misionář Per Cedergårdh

Redakce Aktuálně

TURNÉ PO ČESKÉ REPUBLICE 3.6.-9.6.  2024 Opět k nám do České republiky přijede náš milý a vzácný švédský evangelista Per Cedergårdh. Dobromyslný a charizmatický muž, který rozdává „medvědí objetí“ a nezkazí žádnou legraci, zahájí své evangelizační turné spojené s modlitbami za nemocné v Praze a přes Milovice a Blansko se dostane až k nám do Brna. Svůj vřelý a láskyplný vztah k lidem vkládá do …

LGBT ve světle Bible

Redakce Aktuálně

Milí přátelé, zveme Vás na seminář Pavla Hoffmana s názvem „LGBT ve světle Bible“, který se uskuteční v sobotu 27.4. 2024 v našich prostorách církve.

KONFERENCE „KDO VĚŘÍ…“ 10.-12.11. 2023

Redakce Aktuálně

Srdečně Vás zveme na konferenci církve Slovo života s názvem „KDO VĚŘÍ…“ Konference je čas speciální atmosféry, kde Bůh mluví a jedná. Je to místo setkání s Kristem. Je to čas pro Tebe. Program konference: Pátek, 10. listopadu   18.00 – Micael Lundin Sobota, 11. listopadu 9.00 – Pavel Hoffman 11.00 – Per Åke Eliasson 15.00 – Per Åke Eliasson 18.30 – Chvály …

Švédský misionář Per Cedergårdh

Redakce Aktuálně

TURNÉ PO ČESKÉ REPUBLICE 5.6.-11.6.  2023 Po roce k nám do České republiky opět zavítá známý švédský evangelista, Per Cedergårdh. Bodrý a usměvavý muž, který rozdává „medvědí objetí“ a nezkazí žádnou legraci, zahájí své evangelizační turné s modlitbami za nemocné v Praze a přes Milovice, Blansko a Jihlavu se dostane až k nám do Brna. Svůj vřelý a láskyplný vztah k lidem promítá do své …

KONFERENCE VÍRY 4.-6.11. 2022

Redakce Aktuálně

Srdečně Vás zveme na konferenci víry církve Slovo života, kde společně oslavíme 30 let od založení našeho sboru v Brně. Boží víra je pro nás stále hnacím motorem. Jsme naplněni vděčností za vše, co pro nás Pán učinil i čím nás provedl. Jsme vytrvalí a věrní v tom, k čemu nás povolal a očekáváme, že Pán bude dělat ještě mnohem větší …

Sborový den, 18.6.2022

Redakce Aktuálně

Jak ten čas letí! I když se to zdá neuvěřitelné, uběhl další rok a opět budeme mít možnost si společně užít skvělý čas na sborovém dni v Hostěnicích, který se uskuteční v sobotu 18.6. Jako každý rok, tak i letos nás čeká pestrý program, spojený se křtem ve vodě, který zahájíme ve 14.00h. Po křtu bude následovat program pro děti a hravé …

Švédský misionář Per Cedergårdh

Redakce Aktuálně

TURNÉ PO ČESKÉ REPUBLICE 4.6.-12.6.  2022 Rok se s rokem sešel a k nám do České republiky opět zavítá známý švédský evangelista, Per Cedergårdh. Bodrý a usměvavý muž, který rozdává „medvědí objetí“ a nezkazí žádnou legraci, zahájí své evangelizační turné s modlitbami za nemocné v Praze a přes Milovice a Blansko se dostane až k nám do Brna. Svůj vřelý a láskyplný vztah k lidem promítá …

Deset dní společných modliteb

Redakce Aktuálně

Drazí bratři a sestry, i v naší církvi Slovo života Brno je dobrou tradicí se na začátku každého nového roku modlit a hledat Boží vůli pro rok nový.  Letos nás Bůh specificky vede ke společným modlitbám na základě dvou míst z Písma.  V Nehemiáši 4:11-11 čteme, že Boží lid při budování hradeb v určité fázi musel držet v jedné ruce cihlu …

Retreat

Redakce Aktuálně

Drazí pastoři, vedoucí a služebníci Božího království, s velkou radostí Vás srdečně zveme na společný retreat a mini konferenci. Věříme, že právě nyní je ten nejlepší čas investovat do nás samotných, a do prohloubení našeho intimního vztahu s Bohem. “Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku” Žalm 23:2 Retreat na téma “prohloubení vztahu s Otcem” proběhne ve Wellness …