Bohoslužby – nová platná nařízení od 10.9.2020

Redakce Aktuálně

Milovaní Boží,

koronavirus přišel velice rychle a nečekaně a obrátil mnoho věcí v naší společnosti i v našich životech naruby. Nyní se vracíme “do normálu.” Troufám si však říct, že některé věci, jako například více času na Boha a na naše nejbližší, bychom si měli udržet. Jistě se již těšíme na společné nedělní bohoslužby, a jak tato doba ukázala, naše vztahy jsou nám mnohem vzácnější a důležitější, než se před pár týdny zdálo. Věřím, že nyní budeme vděčnější za každý vztah a přátelství, které nám Bůh dává. Většinu vztahů (rodina, sourozenci v Kristu) jsme si sami nevybrali, ale přijali jsme je od Boha jako dar, a tak k nim musíme i přistupovat. Chtěl bych nás proto povzbudit slovy Písma: “Hleďte si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích…”(Židům 10, 24). Bůh sám je láska a ta je základem našeho života. Bez vzájemného zájmu o druhé není možné v této lásce růst. A bez láskyplného obecenství v Otcově náručí bychom ji neměli odkud přijímat ani ji nemohli dál dávat. Každý z nás potřebujeme Kristovu lásku. A ona se vždy vztahuje k druhým. Někdo tedy musí být iniciativní. Kristus nám ukázal příklad, opustil svou slávu, poddal se Otci a jako první se vydal nám. Láska se nejen vydává jako první, ale také má nakonec tu největší odměnu. Láska, která dává, nikdy nezůstane prázdná, ale vždy nakonec přijme více než vydala. Rozněcujme se v ní a ona nás odmění…

Pokyny ohledně shromáždění

Od úterý 10.9.2020 vešla v platnost nová nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVIDem-19:  

Od 10. září platí povinnost nošení roušek :

  • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
  • ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
  • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
  • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu

Stále platí, že před vstupem do společných prostor je každý účastník shromáždění povinen vydezinfikovat si ruce (desinfekce bude k dispozici u vchodových dveří), ve společných prostorách dodržovat hygienické rozestupy alespoň 2 metry a v sále sedět minimálně ob jedno sedadlo od dalších osob (vyjma rodinných příslušníků, ti mohou sedět vedle sebe).  Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a o dodržování těchto státem nařízených hygienických opatření. Děkujeme!

Dětská služba je po prázdninách opět zahájena od neděle 30.8.2020.
Na děti se dle ministerstvem stanovených výjimek vztahuje výjimka s názvem “dětská skupina”, takže v prostorách dětské bohoslužby děti roušky nosit NEMUSÍ!.

Za tým vedení církve Slovo života Brno
Pastor Michal Vaněk

Share