DOČASNĚ PŘECHÁZÍME NA REŽIM DOMÁCÍ A ONLINE CÍRKVE

Redakce Aktuálně

Drazí bratři a sestry.

S ohledem na mimořádnou situaci vyvolanou nákazou virem COVID-19 a následnými kroky, k nimž přistoupila naše vláda (karanténa pro celou Českou republiku), jsme se rozhodli přejít jako církev dočasně do režimu „domácí a online církve“.

V této situaci bychom s vámi rádi sdíleli své postoje, povzbuzení i  doporučení.

Jsme vděční za naši vládu, že dělá vše pro to, aby dopady této „novodobé morové rány“ zmírnila. My jako věřící však máme Boží autoritu a naše modlitby v této době jsou více než důležité!

Není důvod k panice ani strachu, protože náš Bůh je stále na trůnu a není danou situací zaskočen.

  • Modleme se prosím podle Žalmu 91 za ochranu nás osobně, našich rodin, církve i celého národa.
  • Modleme se, aby se nikdo z naší církve nenakazil a ani se nedostal do ekonomicky neřešitelné situace.
  • Modleme se, aby nikdo nezemřel, a aby následky byly co nejmenší.
  • Modleme se za vládu, za sílu a moudrost k rozhodování. A žádejme Pána, aby celou situaci obrátil ke své slávě a co nejvíce lidí v tomto období nejistoty mohlo najít záchranu v Kristu.

Respektujme prosím všechna nařízení a doporučení naší vlády. (https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/)

I v této době máme prokazovat druhým lásku, což je znamení věřících. Máte-li ve své rodině, sousedství či práci možnost jakkoli pomoci (výroba roušek, nákup starším lidem atp.), nechejte se v tom vést Duchem.

Nerozesílejte prosím poplašné, neověřené nebo zmatečné zprávy a ani nezneužívejte této situace k zastrašování koncem světa.

Rodiny jsou se svými dětmi doma. Jsme si vědomi, že je to náročné a modlíme se za vás. Využijme tento čas k tomu, abychom se přiblížili k sobě navzájem, ale především k našemu Bohu. Chceme vás povzbudit, abyste si doma dělali pravidelné rodinné bohoslužby s chválou, sdílením slova, svědectvími a modlitbami jak za osobní, tak i obecné potřeby. Muži a otcové rodin, buďte v tom aktivní.

Jelikož není možné, aby se scházely domácí skupinky,doporučujeme využít moderní technologie a sociální sítě ke vzájemnému kontaktu. My jako tým vedení jsme se například rozhodli pravidelně si telefonovat přes Messenger, sdílet se a modlit se. Možností je však více. Videohovor, Skype, Facebook, Zoom atp. Neuzavírejme se prosím do sebe, ale naopak využijme tento čas k vzájemným kontaktům, modlitbám a povzbuzením.

Přestože se nyní nemůžeme scházet v neděli ke společnému uctívání, moderní technika nám dává možnost přenášet bohoslužbu alespoň online. Každou neděli zajistíme od 10:20h online přenos.  Jste srdečně zváni propojit se společně alespoň takto virtuálně zde (https://www.youtube.com/channel/UCPXJXpe39rpWUeNVq3e-IDg)

Máme velikou naději, že Bůh celou tuto situaci obrátí na dobré, a věříme, že k nám Duch svatý mluví, abychom se připravili vydat svědectví o naději, kterou máme v Kristu těm, kteří Jej ještě neznají. Modlíme se, aby srdce lidí Bůh otevřel, a aby náš národ mohl prožít duchovní revoluci.

Modlíme se za vás a jsme spolu s vámi. Pokud budete mít jakoukoli modlitební či praktickou potřebu, napište nebo zavolejte. Jsme tady pro vás!!!

Žehnáme vám pokojem a modlíme se, aby zlé odešlo pryč!

Za tým vedení církve Slovo života Brno

Pastor

Michal Vaněk

Share