OD 25.5.2020 OBNOVUJEME BOHOSLUŽBY PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY

Redakce Aktuálně

Milovaní Boží,

koronavirus přišel velice rychle a nečekaně a obrátil mnoho věcí v naší společnosti i v našich životech naruby. Nyní se vracíme “do normálu.” Troufám si však říct, že některé věci, jako například více času na Boha a na naše nejbližší, bychom si měli udržet. Jistě se již těšíme na společné nedělní bohoslužby, a jak tato doba ukázala, naše vztahy jsou nám mnohem vzácnější a důležitější, než se před pár týdny zdálo. Věřím, že nyní budeme vděčnější za každý vztah a přátelství, které nám Bůh dává. Většinu vztahů (rodina, sourozenci v Kristu) jsme si sami nevybrali, ale přijali jsme je od Boha jako dar, a tak k nim musíme i přistupovat. Chtěl bych nás proto povzbudit slovy Písma: “Hleďte si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích…”(Židům 10, 24). Bůh sám je láska a ta je základem našeho života. Bez vzájemného zájmu o druhé není možné v této lásce růst. A bez láskyplného obecenství v Otcově náručí bychom ji neměli odkud přijímat ani ji nemohli dál dávat. Každý z nás potřebujeme Kristovu lásku. A ona se vždy vztahuje k druhým. Někdo tedy musí být iniciativní. Kristus nám ukázal příklad, opustil svou slávu, poddal se Otci a jako první se vydal nám. Láska se nejen vydává jako první, ale také má nakonec tu největší odměnu. Láska, která dává, nikdy nezůstane prázdná, ale vždy nakonec přijme více než vydala. Rozněcujme se v ní a ona nás odmění…

Pokyny ohledně shromáždění

Od pondělí 25.5.2020 je povoleno shromažďování do 300 osob, ovšem stále ještě za dodržení určitých hygienických pravidel. Každý účastník shromáždění je povinen vstupovat do společných prostor s nosem a ústy překrytými rouškou. Před vstupem do společných prostor je povinen vydezinfikovat si ruce (desinfekce bude k dispozici u vchodových dveří), ve společných prostorách dodržovat hygienické rozestupy alespoň 2 metry a v sále sedět minimálně ob jedno sedadlo od dalších osob (vyjma rodinných příslušníků, ti mohou sedět vedle sebe).  Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a o dodržování těchto státem nařízených hygienických opatření. Děkujeme!

Dětská služba bude znovu obnovena od měsíce června. Na první dětskou bohoslužbu se děti mohou těšit v neděli 7.6.2020 s Janou Popelkovou!  

Za tým vedení církve Slovo života Brno
Pastor Michal Vaněk

Share