Církev online bloguje

Admin Nezařazené

A je to tady! Novinka, po které jsme toužili je konečně na světě. Církev online má svůj vlastní blog!

Dřív než se dostanu k tomu, proč jsme začali blogovat bych rád poděkoval vám, našim občasným divákům i pravidelným návštěvníkům církve online. I vy, i když nejste fyzicky přítomní, jste důležitou součástí naší církve a jste těmi stavebními kameny, kterými stojí tělo Kristovo. Jste těmi jednotlivými částmi a údy těla, které jsou živé a mají své poslání a účel. Jste důležití a záleží na vás! Jsme nadšení, když vidíme váš růst do podoby Krista a když slyšíme, jak prospíváte a jak se vám daří. Jste milovaní Boží a my stojíme o to, abyste se v církvi Slovo života cítili jako doma. Děkujeme, že jste s námi.

Tak tedy, proč blogujeme? Nová podoba webových stránek Slovo života (mimochodem, je přizpůsobená i pro tablety a mobily!) nám dává mnoho nových možností. Jednou z nich je i možnost vést blogy pro jednotlivé oblasti činnosti církve. Za církev online se této možnosti chápeme jako první, protože věříme, že je velmi důležité vám být tak blízko, jak to jen jde. Většina z vás nejste z Brna a také do dalších církví Slovo života v ČR to často máte daleko. Jsou i mezi vámi tací, kterým současná rodinná nebo jiná situace neumožňuje církev navštívit, i když byste rádi. A proto jsme tu. Abychom se neviděli jen v neděli na “chatu”, ale abychom s vámi mohli sdílet důležité informace a postřehy i v průběhu týdne. Jsme tu také, abychom odpověděli na vaše dotazy a sloužili vám společnou modlitbou na dálku, takže nám pište.

Naše blogy budou vždy dostupné ze stránky “Církev online” (horní menu), ale také je budeme uveřejňovat na Facebooku. Nic vám tedy neuteče.

Církev online je tak už skutečnou církví na cestě. Jsme s vámi, ať jste kdekoli. Doma, ve vlaku, v cizí zemi, nebo v odlehlých končinách. Stačí klidně tablet nebo jen mobil. Jsme tu pro vás.

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‘vnitřní člověk’ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Efezským 3:14-21
Share