Deset dní společných modliteb

Redakce Aktuálně

Drazí bratři a sestry,

i v naší církvi Slovo života Brno je dobrou tradicí se na začátku každého nového roku modlit a hledat Boží vůli pro rok nový. 

Letos nás Bůh specificky vede ke společným modlitbám na základě dvou míst z Písma. 

V Nehemiáši 4:11-11 čteme, že Boží lid při budování hradeb v určité fázi musel držet v jedné ruce cihlu a v druhé meč (kopí). Práce neměla být zastavena, byla k ní však přidána nutná ochrana i v podobě stráží na hradbách a meče v ruce každého stavitele. 

Věříme, že Pán nás vede, abychom nepřerušovali práci (služby), ale abychom v nich pozdvihli meč slova a zintenzivnili naše modlitby v tom co konáme.

Nebudeme tedy během těchto dní rušit žádnou z našich služeb, ale naopak se v rámci každé z nich budeme více modlit.

Proč zrovna 10 dní?

Ve Skutcích 1:14 a 2:1-4 máme zaznamenáno, že učedníci společně setrvávali na modlitbách a poté byl na ně vylit Duch svatý. Tyto modlitby trvaly 10 dní. Desítka tady není magickým číslem, chceme ale dát Bohu alespoň po dobu těchto dní prostor, aby mezi námi mohl budovat tolik vzácnou jednotu, jenž je podmínkou pro čerstvé vylití Jeho Ducha!

Dejme Bohu prostor, aby nás uzdravoval, posiloval, napravoval, vedl nás a naplnil nás pro rok 2022 svým Duchem a moudrostí.

V níže připojeném programu najdete kdy a kde se budeme modlit, a chtěli bychom vás povzbudit, abyste si každý vybrali alespoň jeden den a připojili se k našim společným modlitbám. 

Začneme se modlit v pondělí 17.1. 2022 a deset dní společných modliteb zakončíme večerem chval ve středu 26.1.2022, kde budeme společně očekávat na vylití Ducha.

V některé dny budou společné modlitby probíhat na místech, kde daná služba probíhá. 

Začátek bude pokaždé od 18h. Viz rozpis níže.

Očekávejme nadpřirozené Boží jednání. Očekávej, že Bůh bude k tobě mluvit a podivuhodně jednat. Očekávejme Jeho vedení a čerstvé zmocnění.

Za tým vedení církve

pastor

Michal Vaněk

Deset dní společných modliteb 17.1. – 26.1. 2022. Začátek vždy v 18.00 hodin.

DatumDenNázevMísto
17.1.PondělíModlitební setkáníCírkev malý sál + ZOOM modlitby
18.1.ÚterýModlitby na ulici (čajování)U východu z podchodu k Tescu u hl. nádraží
19.1.StředaModlitby v naší křesťanské školeZŠ a MŠ Jana Husa, Šujanovo nám. 1, Brno (sraz ve vestibulu – hlavní vchod z ulice Řeznická)
20.1.ČtvrtekModlitební setkáníCírkev malý sál
21.1.PátekModlitby s Royal RangersCírkev malý sál
22.1.SobotaModlitební setkáníCírkev malý sál
23.1.NeděleModlitby za Brno z návrší ŽuráňNávrší Žuráň (sraz v 17.30 v církvi a odjezd na Žuráň)
24.1.PondělíModlitební setkáníCírkev malý sál + ZOOM modlitby
25.1.ÚterýModlitby s mládežíCírkev malý sál
26.1.StředaVečer chval a modlitebCírkev velký sál
Share