Výlet do Ochranova

Kristýna Kroupová

Ochutnejte atmosféru místa, kde byl během Večeře Páně na obyvatele Ochranova vylit Duch Svatý, který přinesl sjednocení a způsobil tak atmosféru lásky a pochopení. Tato událost dala vzniknout rozsáhlé misii po celém světě. Společně navštívíme městečko Ochranov, jehož obyvatelé drželi nepřetržitý modlitební řetěz více než 100 let, aby tak podpořili misijní práci svých druhů, sborový sál Jednoty Bratrské, zámek hraběte Zinzendorfa a budeme mít také příležitost se společně modlit a slyšet Boží slovo.


Odjezd: 6:00 od církve (Nové sady 37)

Návrat: cca 21:00 k církvi

Cena: 990 Kč (doprava, vstupné, oběd a průvodce)


Přihlášky: infookénko u Helenky Novotné nebo email: evab@slovozivota.cz do 4.10. 2015. Poplatek je nutno uhradit zároveň s přihláškou přímo H. Novotné nebo na účet: 27-8677090227 / 0100 pod variabilním symbolem 598 (nezapomeňte uvést své jméno). Bez zaplaceného poplatku je přihláška neplatná.