I děti mají svou konferenci :)

Redakce Církev bloguje

V rámci naší prosincové konference Vítej Duchu svatý proběhla i konference pro naše nejmenší účastníky – děti, kde se i ony mohly setkat s Bohem novým a důvěrnějším způsobem.

I tento rok je čekal zajímavý program složený z různých bloků. Během některých shromáždění byly děti rozděleny na 2 věkové kategorie (3 – 9let, 9 – 15let), část programu však byla spojená pro všechny děti.

Hlavním tématem dětské konference byl, stejně jako na „dospěláckém programu“, Duch svatý. Děti měly příležitost setkat se během shromáždění s Bohem různými způsoby, ať už prostřednictvím vyučování, kreativních modliteb, divadla nebo chvály a osobních modlietb. Věříme, že Bůh ke každému z našich dětí mluvil způsobem, kterému porozuměly.

Share