Jak jsme prožili sborový den, 19.6.2021

Redakce Církev bloguje

Letošní sborový den, jehož součástí byl po roční odmlce opět i křest ve vodě, se vydařil nad očekávání dobře 😊! Nejen díky počasí, které bylo slunečné a bezmráčkové, ale i díky přátelské a radostné atmosféře, neboť jsme byli šťastní, že se po dlouhé době opět všichni vidíme naživo!  Tím se opět potvrzuje rčení, že všechno zlé, je k něčemu dobré, a že i několikaměsíční „lockdown“ může mít pozitivní vedlejší účinky 😊.

Účast byla překvapivě hojná, obzvláště proto, že jsme měli rekordní počet novokřtěnců, se kterými přijeli i jejich rodinní příslušníci zblízka i zdáli! 9 adeptů na křest se skládalo ze všech věkových kategorií od školních dětí přes mládež až po dědečky! Pastor Michal s Jirkou navodili vlídnou a důstojnou atmosféru proloženou správnou dávkou humoru, takže jsme se i v této slavnostní a dojemné chvíli mohli radovat a smát!

Po křtu jsme bleskurychle obsadili stanoviště s různými disciplínami a děti vyrazily vydělávat „tvrdou“ a unikátní měnu „Slovoživoťáčky“, které pak nadšeně utrácely v našem obchůdku s lákavými cenami, kterých bylo letos opravdu požehnaně i díky vám, štědrým dárcům! Disciplíny byly opět výzvou  - od lukostřelby přes hody na cíl až po hádací stanoviště, kde se letos testoval hmat a chuť 😉.

Ti, kdo zrovna nesoutěžili, mohli družně debatovat nad lahodou kávou, která se prodávala v občerstvovacím okénku a pochutnávat si na domácích buchtách, koláčích, závinech a řezech.

Po celkovém vyčerpání všech zásob i soutěžících byla stanoviště uzavřena a nastal čas večeře v letním stylu – opékání špekáčků, sýrů, chleba, zeleniny, zkrátka čehokoli, co se dá nabodnout na opékací prut a opékat nad plameny 😊. K tomu všemu se v občerstvení u Amálky a Aničky daly koupit i výborné domácí limonády – mátová nebo bezová, ledňáčky a další dobrůtky.

Menší děti navíc s radostí využily napuštěný bazének po křtu, ve kterém zahájily mohutné vodní bitvy s nově zakoupenými vodními pistolemi.

Po večeři se společnost rozdělila podle druhu zájmu buď na poklidné debatní kroužky, nebo náruživé sportovce, kteří si zahráli fotbálek nebo turnaj v ringu. Ostatní spokojeně odpočívali v paprscích zapadajícího sluníčka a vítali mírné ochlazení.

Rozcházeli jsme se dobře naladění, občerstvení, dojatí a spokojení! Kéž by takových dnů bylo víc 😊!

Příští rok určitě na shledanou!

Share