Konference církve Slovo života, 8. – 10.11.2019 (Víra působící skrze lásku)

Redakce Aktuálně

“Víra působící skrze lásku” (Gal 5,6) je hlavním tématem naší letošní konference, na kterou tě tímto srdečně zveme. Víra je v našich životech velice důležitá, neboť ona je tou rukou, která od Boha přijímá vše, co nám zaslíbil. I kdyby však naše víra i hory přenášela, bez lásky bude zcela neúčinná. To, co k naší víře potřebujeme připojit, je láska, abychom nebyli nečinní a neplodní. Modlíme se proto, aby tato konference nebyla jen jednou z mnoha dalších lidských aktivit církve, ale aby se pro každého účastníka stala místem setkání s Bohem. Jediný Boží láskyplný dotek může změnit život člověka navěky. Pokud i ty slyšíš Jeho volání, přijď a dovol Ježíši, aby se tě dotknul.

Program konference:

Pátek, 8. listopadu
18.00 – Joakim Lundqvist
21.00 – Youth Night Meeting – Joakim Lundqvist (setkání pro mládež)

Sobota, 9. listopadu 
9.30 – Ranní shromáždění – Joakim Lundqvist

Odpolední semináře:
14.00 – Nejen o misii – talkshow s Micaelem Lundinem, velký sál
14.00 – Mýty a fakta o pěstounské péči  – Bc. Libuše Pavelková, malý sál

15.30 – Pouliční misie – služba čajování – Mgr. Andrea Svobodová, velký sál
15.30 – Potravinová banka – pomoc potřebným – Bc. Pavel Kosorin, malý sál

POZOR! Dětské shromáždění se odpoledne přesouvá do Šlapanic u Brna! Podrobnější informace a jak se na dětskou konferenci REGISTROVAT najdete níže v textu!

18.00 – Večerní shromáždění – Rune Borgso

Neděle, 10. listopadu
10.00 – Ranní shromáždění – Micael Lundin

I letos bude součástí konference pro dospělé konference pro děti! Proto je nenechávejte doma, ale vezměte je s sebou, aby se i ony mohly svým vlastním způsobem setkat s Bohem, s Pánem Ježíšem a s Duchem svatým.

INFORMACE DĚTSKÁ KONFERENCE 2019
I tento rok nás a Vaše děti čeká zajímavý program složený z různých bloků.

Hlavním tématem dětské konference bude stejně jako na dospěláckém programu „Víra působící skrze lásku“. Děti budou mít příležitost setkat se s Bohem během shromáždění různým způsobem, ať je to vyučování, kreativní modlitby, chvála a osobní modlitby. Věříme, že Bůh bude ke každému z našich dětí mluvit způsobem, kterému porozumí.

REGISTRACE:
KVŮLI PRAKTICKÉ PŘÍPRAVĚ JE NUTNÉ DÁT NÁM VĚDĚT NA EMAIL, ŽE SE ZÚČASTNÍTE! REGISTRUJTE SE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 31.10.

Své dítě prosím registrujte na emailové adrese: katkas@slovozivota.cz, kde uvedete jméno dítěte, věk, případná zdravotní omezení a  alergie + váš telefon, kam v případě nutnosti můžeme volat.

Před začátkem shromáždění, prosím, znovu nahlaste u stolečku na chodbě příchod dítěte (předejte případné informace) a zaplaťte poplatek za konferenci.

Cena za dětskou konferenci: 100,-/celý víkend, 50,-/ část víkendu (dle osobní dohody)/dítě

Cena pokrývá výdaje spojené s organizací konference, pomůcky a odměny pro děti, drobné občerstvení a sobotní večeře u Šafrů. Sobotní oběd není zahrnut v ceně.
Děti během programu dostanou malou svačinku, ale dejte jim vlastní lahev na pití (šťáva nebo voda bude k dispozici)

Děti mladší 3 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů.

BEZPEČNOST DĚTÍ:
Vzhledem k velkému počtu dětí smějí děti opouštět dětský program pouze ve výjimečných případech. Zamezíme tím “přebíhání” dětí mezi jednotlivými sály a také tím snížíme riziko úrazu nebo ztracení vašeho dítěte.
Každé dítě dostane u registrace svoje číslo, které má zároveň napsané na ruce. Toto číslo je pomocí pokud by nastal nějaký vážnější případ zranění, ke správnému předání malých dětí atd. Prosím, pamatujte si číslo svého dítěte.
Děti smějí používat internet pouze během přestávek, pokud se dítě rozhodne, že chce trávit čas s vámi na dospěláckém programu, musí být s vámi po celou dobu pod vaším dohledem.
Děti si prosím vyzvedávejte vždy během přestávek mezi shromážděními (nejpozději 15 min. po ukončení shromáždění pro dospělé.) Během přestávek za vaše děti neneseme zodpovědnost!
Pokud si přejete, aby vaše dítě odešlo po skončení programu za vámi samostatně, je potřeba tuto skutečnost nahlásit u registrace. U dětí předškolního věku si je vždy vyzvedněte osobně.

V SOBOTU ODPOLEDNE BUDE SOUČÁSTÍ PROGRAMU ODPOLEDNÍ VÝLET DO ŠLAPANIC.

PROGRAM:
PÁTEK 8. LISTOPADU:
18.00 –  Úvodní shromáždění s Janou Popelkovou

SOBOTA 9. LISTOPADU:
10.00 – Shromáždění s Frantou K.
14.00 – 18.00 – VÝLET DO ŠLAPANIC
Odjezd bude ve 14h (podle počasí a počtu dětí auty a MHD, jízdenky na 3 zóny/pro Brňáky šalinkarta)
Menší děti sebou podsedáky, případně předat Frantovi a Markovi autosedačky
Čeká nás modlitební procházka, hry (případně hřiště), večeře
Návrat cca 17:45
Pro menší děti, které by se nezúčastnily, bude otevřena hernička.

18.00 – Večerní shromáždění s Katkou Š.

NEDĚLE 10. listopadu:
10.00 –  Nedělní bohoslužba s Frantou K.

Na všechny se moc těšíme a obzvláště na speciální Boží navštívení!

Share