KONFERENCE „KDO VĚŘÍ…“ 10.-12.11. 2023

Redakce Aktuálně

Srdečně Vás zveme na konferenci církve Slovo života s názvem „KDO VĚŘÍ…“ Konference je čas speciální atmosféry, kde Bůh mluví a jedná. Je to místo setkání s Kristem. Je to čas pro Tebe.

Program konference:

Pátek, 10. listopadu  

18.00 – Micael Lundin

Sobota, 11. listopadu

9.00 – Pavel Hoffman

11.00 – Per Åke Eliasson

15.00 – Per Åke Eliasson

18.30 – Chvály a uctívání

19.30 – Rune Borgsø

Neděle, 12 listopadu

10.00 – Rune Borgsø

Konference pro děti

Dětská konference probíhá současně s konferencí pro dospělé. Pokryty budou časy všech shromáždění. Službu zajišťuje F. Krupička a jeho tým (email: frantisekk@slovozivota.cz).

Parkování

Zdarma v zadní části parkoviště (při vjezdu pojedete rovně a zaparkujete vpravo vedle boku budovy. Při vjezdu obdržíte parkovací lístek, který si označíte v církvi u informačního okénka (v kavárně) razítkem Parkovné a takto označený lístek odevzdáte zpět při výjezdu. Parkovací lístek si prosím pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě vám bude účtován poplatek 500,- Kč.

Kavárna

Po dobu konference bude mezi jednotlivými shromážděními otevřena kavárna s teplým i studeným občerstvením, nápoji a výbornou kávou.

Share