Konference “Víra působící skrze lásku”

Redakce Církev bloguje

Duch svatý a nová generace! Duch svatý a nová generace! To byla dvě slova, která mě napadla, když jsem se zpětně zamýšlel nad konferencí v Brně, která právě proběhla.

Byl to nabitý čas plný výzev a povzbuzení. První kázání, které měl pastor Joakim Lundqvist, bylo o Duchu svatém. Jako by nám Bůh chtěl říct „všechno, co budu dělat, závisí na Něm, spolupracujte s Ním, spoléhejte na Něj, bez Něj nemůžete udělat nic“. Joakim v tomto kázání sdílel příběh z cesty letadlem, která byla krásnou ukázkou toho, že Duch svatý je s námi, i když ho vůbec, ale vůbec, necítíme, ale vždy se můžeme spolehnout na jeho přítomnost i moc. Další klíčovou myšlenkou bylo, že když nás Duch svatý připravuje, abychom šli a kázali evangelium, tak ve stejnou chvíli připravuje i lidi, aby naslouchali a toto slovo přijali. Jediné, co potřebujeme, je přeměnit chtění v činění a vyjít ven k lidem.

Další den v sobotu ráno opět kázal Joakim. Tentokrát přišlo to druhé slovo „nová generace“. Přišel druhý důraz na novou, převážně mladou generaci, kterou Bůh chce v těchto dnech pozvednout. Bůh nám něco dal. Každý jsme za ta léta, kdy jsme s Ním, od Boha něco získali! A teď přichází čas, kdy nás Bůh vyzývá, abychom to vzali a předávali další nové generaci! Je čas, aby se každý z nás stal  pro někoho duchovním otcem či matkou! Vypadá to, že nás Bůh vyzývá víc než kdykoliv předtím, abychom každý z nás přijali úlohu duchovních otců a matek! Joakim vyprávěl příběh o odmítnutém dítěti, o kterém ve škole říkali, že je „k ničemu“. Když se ho pak ale ujal nový učitel a staral se o něj, tak se z něj nakonec stal vědec – Sir Izák Newton, který se proslavil svým intelektem a mnoha objevy. Je tu velká potřeba otců a matek pro novou mladší generaci. Naším povoláním je stát se pro někoho duchovním otcem či matkou!!! To byl silný a jasný důraz tohoto poselství.

Během sobotního odpoledne pak probíhaly různé workshopy a semináře, o misii, pěstounství, a potravinové bance.

Večerní kázání pak měl Rune Borgso ze Švédska. Jeho kázání bylo o našem Bohu, který je Bohem průlomu. Zmínil svůj příběh z misie v Rusku, kdy procházel mnoha těžkostmi, ale nakonec zažil průlom, jak ve službě, tak ohledně uzdravení jeho syna. Toto slovo nás vyzývalo k důvěře v Boha, který je Bohem průlomu, a taky k vytrvalosti a trpělivosti. Bůh má pro nás průlom, jen se musíme naučit na něj spoléhat a důvěřovat mu!

Nedělní kázání sloužil náš duchovní otec Micael Lundin. Jeho kázání bylo jakoby volným pokračováním toho večerního, které měl Rune. Micael v žertu řekl: „Vypadá to, že Rune mi včera ukradl moje poznámky“. Ústředním poselstvím tohoto kázání bylo „Povstaň, a přejdi Jordán!!!“ To bylo slovo, které dostal Jozue, když měl vstoupit do zaslíbené země. Micael říkal: „Tak, včera jste povstali, a teď je čas vykročit a přejít Jordán!!!“ „Je čas jít!!!“ „Věci se změní, když povstaneme a vykročíme!“ Toto slovo bylo velkým povzbuzením a zároveň i výzvou pro naši víru. Pojďme tedy vykročit do toho, co pro nás Bůh připravil a dal do našeho srdce. Je čas jít!!!

Jiří Šenigl

Share