KONFERENCE VÍRY 4.-6.11. 2022

Redakce Aktuálně

Srdečně Vás zveme na konferenci víry církve Slovo života, kde společně oslavíme 30 let od založení našeho sboru v Brně. Boží víra je pro nás stále hnacím motorem. Jsme naplněni vděčností za vše, co pro nás Pán učinil i čím nás provedl. Jsme vytrvalí a věrní v tom, k čemu nás povolal a očekáváme, že Pán bude dělat ještě mnohem větší věci. Věříme, že to nejlepší je před námi. Přijď s námi v těchto dnech nejen oslavovat, ale také přijmout čerstvé slovo a zmocnění z nebe pro tuto dobu. Jsi vítán na Nových Sadech 37.

Program konference:

Pátek, 4. listopadu  

18.00 Micael Lundin

Sobota, 5 listopadu

10.00 – Petr Čuřík

14.30 – Petr Čuřík

16.00 – Petr Petrášek

19.00 – Micael Lundin

Neděle, 6 listopadu

10.00 Michal Vaněk

Konference pro děti

Dětská konference probíhá současně s konferencí pro dospělé. Pokryty budou časy všech shromáždění. Službu zajišťuje František Krupička (email: frantisekk@slovozivota.cz).

Parkování

Zdarma je možné v zadní části parkoviště (při vjezdu pojedete rovně a zaparkujete vpravo vedle boku budovy. Při vjezdu obdržíte parkovací lístek, který si označíte v církvi u informačního okénka (v kavárně) razítkem Parkovné a takto označený lístek odevzdáte zpět při výjezdu. Parkovací lístek si prosím pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě vám bude účtován parkovací poplatek 400,- Kč.

Kavárna

Po dobu konference bude mezi jednotlivými shromážděními otevřena kavárna s teplým i studeným občerstvením, nápoji a výbornou kávou.

Share