Bohoslužby – shromáždění obnoveno s omezeným počtem účastníků

Redakce Aktuálně

Informace o shromáždění:

Od 27.12. je naše země zpět v 5. stupni nouzového stavu a dle aktuální Matice pro kulturu a bohoslužby lze pro bohoslužby využít  10% kapacity k sezení (pouze sedící účastníci) za podmínky, že bude dodržen odstup minimálně 2 metry mezi sedícími účastníky v jedné řadě.

NEDĚLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ V CÍRKVI SLOVO ŽIVOTA BRNO SE TEDY MŮŽE ZÚČASTNIT MAXIMÁLNĚ 30 OSOB!

POZOR! Je stále NUTNÉ dodržovat pravidlo 3 R
tedy pravidelné mytí a dezinfekce rukou při vstupu do církevních prostor;
– nos a ústa překrytá ROUŠKOU;
– dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi účastníky shromáždění – v sále sedět minimálně ob dvě sedadla. Vedle sebe mohou sedět pouze příslušníci jedné rodiny, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.

DOMÁCÍ SKUPINY NEJSOU ZAPOVĚZENY, ovšem za dodržení všech platných vládních nařízení. Viz. prohlášení ministra zdravotnictví z pondělí 28.12.: “setkávání u “někoho doma” není zapovězeno”. “Usnesení vlády upravuje počet osob na veřejných místech a explicitně neupravuje počty osob uvnitř domovů”.
Proto bychom vás chtěli povzbudit k účasti na domácích skupinách, případně ke společné procházce přírodou a/nebo telefonickému kontaktu s ostatními členy Boží rodiny :).

Od 21. října 2020 platí povinnost nošení roušek:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby!

Zde je link na tabulku Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je přehledně uvedeno, jaká opatření platí v tom kterém stupni nouzového stavu: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a o dodržování těchto státem nařízených ochranných opatření. Děkujeme!

Za tým vedení církve Slovo života Brno
Pastor Michal Vaněk

Share