Misijní výjezd do Pardubic, 12. -14.4.2019

Redakce Aktuálně

Milí přátelé,

ve dnech 12. – 14.4. pořádáme misijní výjezd do krásného města provoněného perníkem – do Pardubic.

Výjezd organizujeme společně s místním sborem církve Slovo života. Program bude opravdu pestrý a rozmanitý.

Pátek, 12.4.: Začínáme společným obědem v restauraci. Po obědě budou následovat dva bloky osobní evangelizace, kterým bude vždy předcházet teoretická příprava. Večer se připojíme k modlitebnímu shromáždění církve Slovo života.

Sobota, 13.4.: Dopoledne se opět zapojíme do osobní evangelizace s předchozí teoretickou přípravou, opět ve dvou blocích a po obědě se připojíme ke klasické pouliční evangelizaci s aparaturou.

Neděle, 14.4.: V neděli  ráno se zúčastníme společné bohoslužby, kde budete moci sdílet svá svědectví z předchozích dnů. Po závěrečném obědě se rozjedeme do svých domovů.

Ubytování: Předběžně se naskýtají  dvě možnosti, buď na studentských kolejích nebo v penzionu – možnosti zatím prověřujeme.

Kontakt: Zájemci o účast na misijním výjezdu přihlašujte se prosím na e-mail: radkak@slovozivota.cz.

Pokud se rozhodnete připojit, máte se rozhodně na co těšit!

Share