Misijní výjezd s dětmi – léto 2017

Redakce Církev bloguje

I letos jsme opět vyrazili s dětmi na misijní pole – tentokrát do okolí Slavonic a Dačic.

Není nic lepšího než vidět, jak si Bůh používá celé generace pro Jeho dílo a Jeho plán.

Týdenní misijní kemp měl základnu na Havlišově mlýně u Želetavy, kde jsme se připravovali po duchovní i praktické stránce na další dny. Je skvělé být součástí toho, jak Bůh používá děti, buduje jejich smělost v Kristu a jejich vztah s Ním, ať už skrze ztišení a shromáždění, které měly děti každý den, nebo skrze zkušenost na ulici s ostatními lidmi.

Během tří dnů jsme měli příležitost vyrazit na modlitební výlet do Dačic, kde jsme se společně s místními křesťany modlili za klíčová místa a oblasti v jejich městě, také jsme mohli společně žehnat našemu hostujícímu městu Želetavě a jako vyvrcholení misijního kempu jsme sloužili ve Slavonicích.

Právě tam jsme ve spolupráci s místním sborem AC působili jak modlitebně, tak na pouliční evangelizaci, kde jsme hráli divadlo, tančili a připravili hry a zábavu (na příklad soutěžní otázku s Myšopsem) pro rodiny s dětmi. Navzdory deštivému počasí (celý den pršelo, jen na 2 hodiny, kdy jsme byli ve městě pršet přestalo) se tento vrchol celé letní misie King´s Kids vydařil. Děkujeme všem za spolupráci!

Chcete být také součástí toho, co Bůh dělá s dětmi a celými rodinami? Přidejte se příští rok k nám. Misijní kempy King´s Kids jsou určeny pro každého, ať jsou vám 3 roky nebo 70 (letos bylo nejmladšímu účastníkovi 2,5 a nejstaršímu právě 70).

2. Tim. 2:2 „A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.“

Share