Na cestě s Ním…

Redakce Církev bloguje

Uprostřed mrazivého apríla vyrazily desítky studentů Biblické internetové školy na misijní cesty do 5 různých míst České a Slovenské republiky a na Ukrajinu. Hlavním posláním mise bylo sdílení evangelia a duchovní i praktická služba lidem ve městě a v církvi. Na Ukrajině pak díky vašim finančním darům (vybralo se 17 tis. Kč) misijní tým nakoupil potraviny a hygienické potřeby, které následně předávali chudým a živořícím rodinám. Byla to nádherná příležitost sdílet s nimi také duchovní “chléb”, který může trvale naplnit jejich ducha. Studenti se vrátili nadšení a s vědomím toho, že Kristus v nás může zachránit ztracené lidské životy.

  • Ukrajina

  • Slovensko

  • Slovensko

  • null

    Praha

  • null

    Čajování Praha

Share