Ohlédnutí za misijním turné Per Cedergårdha po České republice

Redakce Církev bloguje

Ve dnech 5.6.-11.6. 2023 přijel opět do České republiky známý a všemi oblíbený švédský misionář Per Cedergårdh, jehož povoláním je především kázat evangelium a modlit se za nemocné.

Per postupně navštívil Prahu, Milovice, Blansko a Jihlavu a celé turné nakonec zakončil v Brně, kde strávil dva krásné a požehnané dny.

Na každém z navštívených míst se spolu s dalšími bratry a sestrami setkával s lidmi, kterým kázal evangelium, modlil se za ně a kteří vydávali svůj život Pánu.  

V sobotu 10.6. odpoledne jsme měli s Per Cedergårdhem v centru Brna v podchodu u Tesca pouliční evangelizaci spojenou s čajováním. Kolemjdoucím lidem, kteří měli zájem, jsme zdarma nabízeli čaj nebo kávu. Při té příležitosti jsme jim svědčili o Bohu a modlili jsme se za ně. Zvali jsme je také do naší církve na večerní evangelizační shromáždění, jehož součástí jsou také modlitby za nemocné.

V sobotu večer Per jako obvykle kázal o uzdravení a na závěr se pak jednotlivě a s láskou modlil za všechny nemocné. 

V neděli 11.6. vedl ranní bohoslužbu, na které kázal o tom, jak si máme v životě správně uspořádat priority. Součástí této bohoslužby byla také graduace studentů naší Biblické internetové školy, kteří tímto slavnostním aktem úspěšně zakončili své roční studium.

Služba tohoto úžasného Božího muže, jeho soucit a láska k lidem, kterým slouží, pro nás byla velikým požehnáním, příkladem a inspirací. Již nyní se těšíme na jeho příští návštěvu.

Share