Ohlédnutí za misijním turné Per Cedergårdha po České republice

Redakce Církev bloguje

Ve dnech 2.6.-9.6. 2024 přijel opět do České republiky známý a všemi oblíbený švédský misionář Per Cedergårdh, jehož povoláním je především kázat evangelium a modlit se za nemocné.

Per postupně navštívil Prahu, Milovice, Blansko a celé turné nakonec zakončil v Brně, kde strávil tři krásné a požehnané dny.

Na každém z navštívených míst se spolu s dalšími bratry a sestrami setkával s lidmi, kterým kázal evangelium, modlil se za ně a kteří vydávali svůj život Pánu.  

V pátek 7.6. odpoledne jsme měli s Per Cedergårdhem v centru Brna na Moravském náměstí pouliční evangelizaci spojenou s čajováním. Kolemjdoucím lidem, kteří měli zájem, jsme zdarma nabízeli čaj nebo kávu. Při té příležitosti jsme jim svědčili o Bohu a modlili jsme se za ně. Zvali jsme je také do naší církve na večerní evangelizační shromáždění, jehož součástí byly také modlitby za nemocné.

V sobotu 8.6. odpoledne jsme měli stejnou pouliční evangelizaci u Tesca vedle Hlavního nádraží.

V sobotu večer Per jako obvykle kázal o uzdravení a na závěr se pak s láskou modlil za všechny nemocné. 

V neděli 9.6. vedl Per ranní bohoslužbu.

Služba tohoto úžasného Božího muže, jeho soucit a láska k lidem, kterým slouží, pro nás byla velikým požehnáním, příkladem a inspirací. Již nyní se těšíme na jeho příští návštěvu.

Share