Ohlédnutí za misijním turné Per Cedergårdha po České republice

Redakce Církev bloguje

Ve dnech 4.6.-12.6. 2022 navštívil Českou republiku známý švédský misionář Per Cedergårdh, jehož povoláním je především kázat evangelium a modlit se za nemocné.

Per postupně navštívil Prahu, Milovice, Blansko a nakonec strávil tři dny také v Brně.

Na každém z těchto míst se spolu s dalšími bratry a sestrami setkával s lidmi, kterým kázal evangelium, modlil se za ně a kteří vydávali svůj život Pánu.  

V pátek večer jsme měli s Per Cedergårdhem v centru Brna v podchodu u Tesca pouliční evangelizaci spojenou s čajováním. Kolemjdoucím lidem jsme zdarma rozdávali čaj nebo kávu. Svědčili jsme jim, modlili jsme se za ně a zvali jsme je do církve na sobotní evangelizační shromáždění spojené s modlitbami za nemocné.

V sobotu večer Per kázal o uzdravení a pak se jednotlivě modlil za všechny nemocné.  Modlitby trvaly až do pozdních večerních hodin.

V neděli nás pak provázel ranní bohoslužbou, na které mocně kázal o Duchu Svatém.

Služba tohoto Božího muže, jeho soucit a láska k lidem, kterým slouží, pro nás byla velikým požehnáním, příkladem a inspirací. Již nyní se těšíme na jeho další návštěvu.Share