PerMission: Evangelizační turné s Per Cedergårdhem v České republice

Redakce Církev bloguje

7. – 16. září 2018

Velký muž s ještě větším srdcem Per Cedergårdh opět po 2 letech navštívil Českou republiku, aby kázal evangelium v moci Ducha svatého a modlil se za nemocné. Per slouží Bohu více než 30 let a jeho srdeční záležitostí je modlit se za nemocné. Během jeho služby dochází k zázrakům uzdravení a vysvobození z různých duchovních útlaků.

Per je vystudovaným architektem, Pána Ježíše Krista poznal před 55 roky a více jak tři desítky let káže evangelium a cestuje po celém světě. Díky jeho opravdovosti a upřímnému zájmu o každého člověka, kterému slouží, si získal srdce mnohých lidí. Jsme rádi, že jsme jej opět mohli přivítat v několika našich Českých městech.

Dne 16.9.2018 sloužil v Brně v církvi Slovo života (Nové sady 37)  na nedělní bohoslužbě v 10:00 hodin a v 18:00 hodin měl evangelizační shromáždění s modlitbami za nemocné (na stejném místě).

Přehled měst, která Per na svém turné navštívil:
Praha a Milovice 7. – 11. září;
Pardubice 12. – 13. září;
Kroměříž 14. září;
Blansko 15. září.

Share