Pomoc pro Zimbabwe – zpráva z misijního výjezdu

Redakce Církev bloguje

Ve dnech 8.5. až 17.5. (někteří až do 21.5.) 2017 se uskutečnil misijní výjezd do Zimbabwe.

Misie byla společnou iniciativou církve Slovo života a nadačního fondu Krmte hladové.

Cílem misie bylo přivézt vybranou potravinovou pomoc a přinést povzbuzení místní církvi.

Tým 10 lidí z ČR, jehož součástí byli i tři studenti naší internetové biblické školy (misijní praxe v rámci školy), pracoval a doplňoval se nadmíru skvěle.

Velké díky patří Emmanuelovi Jefreymu, který zajišťoval komunikaci s místní církví a pomáhal s vytvářením programu, a samozřejmě i nadaci Krmte hladové, která poskytla dar 60.000,- Kč a kontakt na místní církev. Dobře zvolený a prověřený kontakt je při akcích tohoto typu naprosto klíčový.

Podařilo se vybrat téměř 250.000,- Kč, což bylo v přepočtu 8.900 USD. Zcela nad naše očekávání!

Během prvních dnů jsme sloužili v místní křesťanské škole a odpoledne jsme zvali na večerní evangelizace. V dalších dnech jsme se byli podívat do škol, kde děti dostávají jídlo díky organizaci Krmte hladové.

Uprostřed týdne církev nakoupila jídlo, které jsme pak předávali dobrovolníkům, kteří vaří ve školách, a vybraným vdovám a sirotkům.

Kromě velkého povzbuzení pro místní církev, která nás oficiálně pozvala, abychom přijeli znovu, jsme měli v sobotu i seminář pro vedoucí a pastory.

Jedním z největších zážitků pak byla nedělní návštěva střední školy, kde jsme sloužili asi 800 dětem.

Misijní cesta byla nadmíru úspěšná a předčila očekávání celého týmu. Dík patří všem, kteří měli možnost sdílet svědectví, modlit se, kázat, svědčit a pomáhat prakticky.

Osobně také děkuji Danielovi Žingorovi, který vše zdokumentoval. Další fotky s jeho vtipnými komentáři můžete najít na webu www.zingor.cz

Odměnou pro část týmu (věřím, že tu větší máme v nebi) pak byl dvoudenní výlet na Victoria Falls.

Nyní se modlíme a přemýšlíme, jak nás Pán povede, protože chceme v této misii pokračovat.
Vzejde-li z našeho hledání něco konkrétního, jistě vám dáme vědět. Pokud byste měli i vy jakékoli podněty, určitě se nám ozvěte.

Finanční vyhodnocení:
Celkem bylo vybráno: 8.900 USD

Celková částka byla tak vysoká, že se nám během krátké doby misijního výjezdu nepodařilo distribuovat tolik potravin, kolik za ni bylo možné nakoupit.

Na jídlo bylo vyčleněno 7.500 USD. Za dobu našeho pobytu byly rozdistribuovány potraviny v hodnotě 2.500 USD.

Další výdaje činily  1.400 USD (propagace 400 USD, doprava 600 USD, seminář 200 USD a evangelizace 200 USD).

Nutno dodat, že letenky i jídlo si každý z týmu hradil sám!

Zbylých 5.000 USD bude použito následovně:
– 2x stejná distribuce jídla, jakou jsme dělali pro sirotky a vdovy z dalších škol – 2.500 USD
– Snídaně pro místní křesťanskou školu “Rock Mountine Christian School” ….. – 1.000 USD
– jídlo a balíček hygienických potřeb pro dobrovolníky z dalších škol …………..      – 300 USD
– speciální program a potřeby (dívčí spodní prádlo, další hygienické potřeby) .. – 1.200 USD
(Po rozhovoru s pastorem, který nám vyprávěl, že dívky, které dospívají, nemají žádné spodní prádlo ani základní hygienické potřeby, jsme viděli dobré do této oblasti investovat).

Veškerá sláva patří našemu Bohu a Pánu Ježíši Kristu!!!

About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

 • ... buï ta nebo fufu (africká kaše z mouky - vìtšinou kukuøièné) jsou základem jejich obìdù...

  … buï ta nebo fufu (africká kaše z mouky – vìtšinou kukuøièné) jsou základem jejich obìdù…

 • Myjí nádobí...

  Myjí nádobí…

 • Michal drží mýdla v tìch pytlech co má druhý Michal je základ pro fufu...

  Michal drží mýdla v tìch pytlech co má druhý Michal je základ pro fufu…

 • ... na hlavách - vìtšinou...

  … na hlavách – vìtšinou…

 • ... pan øeditel - vzhledem k tomu, že jsem tu mìl už dvì biblické hodiny...

  … pan øeditel – vzhledem k tomu, že jsem tu mìl už dvì biblické hodiny…

Share