Přijímání nových členů

Redakce Církev bloguje

V neděli 25.6.2017 jsme měli tu čest a radostnou příležitost přivítat během shromáždění deset nových členů do Boží rodiny.

Každý z nově přijímaných členů vydal krátké svědectví o tom, proč se chce stát členem našeho sboru a přijal požehnání v podobě osobní modlitby pastorů.

Věková skladba nových členů byla velmi pestrá, tak jako v každé běžné rodině, a my jsme rádi, že můžeme být i tímto způsobem součástí Božího dokonalého plánu!

Share