Přivítání nových studentů Biblické školy

Redakce Církev bloguje

Již třetím rokem otevíráme obnovené studium na Biblické internetové škole Brno.

První prezenční studium Biblické školy v církvi Slovo života v Brně bylo zahájeno v roce 1994 a pokračovalo dalšími ročníky až do roku 1998. Po více než desetileté přestávce se v roce 2014/15 otevřel další ročník prezenčního a nově i dálkového on-line studia Biblické školy, které navázalo na tradici devadesátých let. Oproti prezenčnímu studiu má on-line studium tu výhodu, že studenti nemusejí opouštět ani své zaměstnání či školu, ba dokonce ani své bydliště. Mohou studovat z pohodlí svého domova, nebo kdekoli, kde se právě nacházejí a kde je dostupné připojení k internetu.

Záměrem tohoto studia je upevnit a prohloubit vztah studenta s Bohem, získat hlubší znalost Písma a v neposlední řadě i připravit každého studujícího na jeho budoucí povolání a službu v církvi.

V neděli 10.září jsme slavnostně přivítali další dychtivé studenty, kterým jsme společně s celým shromážděním požehnali a modlili se za ně.

Po shromáždění následovala informativní schůzka, která se nesla ve velmi přátelském a uvolněném duchu. Po krátkém úvodním slovu a mnoha informacích jsme i tuto schůzku ukončili modlitbou a nadšení studenti se rozjeli do svých domovů, aby hned další den v pondělí začali studium prvního předmětu.

Přejeme jim mnoho úspěchů do studia a Boží blízkost na každý den.

Share