Seminář o chvále a Večer chval a uctívání, 16.3.2019

Redakce Aktuálně

Dne 16.3.2019 proběhne na Nových sadech 37 v čase od 10.00 do 16.00h Seminář o chvále s Niklasem Wernerem. 

V 18.00h pak bude pod jeho vedením následovat Večer chval a uctívání.

Niklas Werner je dlouholetý pastor chval a kazatel v církvi Slovo života ve švédské Uppsale. S touto službou má již více než třicetileté zkušenosti a jeho vášní je předávat je ostatním. K naší zemi má obzvláště srdečný vztah, protože zde společně s manželkou několik let žili jako misionáři.

Jeho chvály přitahují silné pomazání Ducha svatého a hmatatelnou Boží přítomnost.

Seminář pořádají církve Slovo života ČR. Seminář i Večer chval a uctívání je otevřen pro každého, kdo má touhu oslavit Boha.

Jste srdečně zváni!

VSTUP VOLNÝ! 

Share