Slovo uprostřed týdne – Bible je jedinečná

Redakce Církev bloguje

Není nic tak jedinečného jako Bible. Je nenahraditelná pro poznání, náš vztah s Bohem, zjevení, znovuzrození i duchovní růst. Duchovní bohatství Bible je nevyčíslitelné. Nelze ji srovnat s žádnou jinou knihou, která by byla tak prodávaná, a také její literární hodnota je unikátní.

Bible sama o sobě mluví jako o jedinečné knize (Žalm 19,8-11). Je to knihovna – 66 knih v jedné. Od počátku do konce zde najdeme jeden hlavní příběh vykoupení lidstva skrze Božího Vykupitele. Ve stejnou chvíli je to historická kniha psána různými autory po dobu 1500 let. Mojžíš začal a Jan skončil. Jaká je šance, že nějaké království či organizace přetrvá tak dlouho? A bude psát svou knihu, která bude dávat jeden hlavní smysl?

Bibli psali lidé, ale je inspirovaná Duchem svatým. Více než 40 autorů,králů, proroků i obyčejných rybářů psalo zákony, historii, poezii, písně, příběhy, autobiografie, přísloví, doktríny ovlivněni kulturou své doby, ekonomikou i politikou, všichni vedeni jedním Duchem a vše bylo složeno do jedné knihy, která dává smysl. To je zázrak. Je bez šance, že by někdo mohl uskutečnit takový projekt. Bible je skutečně Božím dílem.

Bible je také náboženskou nebo duchovní literaturou. Většina historie v ní se týká židovského národa, který Bůh vyvolil. Je však psaná realisticky ne ideologicky, což znamená, že obsahuje i negativní věci. Například veliký hrdina Božího národa, král David, není popsán jako superman bez chyby, ale pravdivě také jako smilník a vrah, který našel u Boha milost. V Bibli jsou tisíce takových příběhů, najdeme tam nahou, nepřikrášlenou pravdu. Pády, hrůzy, negativní stránky života, ale i nádherná vítězství a radost.

A skrze celou dlouhou historii Bůh skrze své Písmo (Bibli) stále uskutečňuje svůj plán záchrany padlého člověka. Pokud v Něj věříš, jsi živým důkazem toho, že BŮH je ve své misi velice úspěšný.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Jaký je tvůj vztah k Bibli?
  • V čem vidíš výjimečnost Bible ty?
  • Která z výše uvedených informací pro tebe byla nová?
  • Uvedli jsme, že Bible obsahuje 66 knih. Víš, kolik knih má Nový a Starý Zákon?
  • Jaké jsou rozdíly ve tvé Bibli a v židovské?
  • Nemáš touhu si zjistit více informací o Bibli a objevit něco, co jsi dosud nevěděl?
  • Jak rozumíš tomu, že pisatelé byli inspirovaní při psaní Duchem svatým?
  • Které další verše mluví v Bibli o Bibli (Božím slovu)?
  • Víš, že existuje čtecí plán, díky kterému můžeš Bibli přečíst celou za jeden rok (http://denca.stateknakoncicesty.cz/pdf/readplan.pdf)
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share