Slovo uprostřed týdne – Bůh je láska

Redakce Církev bloguje

Drazí sourozenci v Kristu!

Myslím na vás, modlím se za vás, a chtěl bych s vámi sdílet něco, co by Vám mohlo pomoci se zastavit a nasměrovat Vaše myšlenky někam výš, k Bohu.


Bůh je láska. Nejdůležitějším a základním atributem Božího charakteru je láska. On je láska a vše, co dělá, je láskou motivováno. Naše vykoupení v Kristu bylo motivováno Jeho láskou. “Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna…” (Jan 3,16) Za vším, co Bůh dělá, stojí Jeho láska. 1. Jan 4,8 říká, že “Bůh je láska”. Je to Jeho jméno, kterým se nám představuje, kým On je. Je to Jeho věčná přirozenost. On se nemůže změnit. Jan také říká, že “kdo nemiluje, nepoznal Boha.” Láska je ovoce, podle kterého poznáme Boha a toho, kdo je z Boha. Proto bez proměny lidského života není možné milovat Boží láskou. Chceme-li milovat Boží láskou, musíme nejprve poznat osobně Boha v Jeho lásce. Proces poznávání Boha nám pomáhá poznávat Jeho lásku a vede nás skrze změnu smýšlení (pokání) k proměně života tak, abychom byli schopni milovat Boží láskou. Ježíš nám říká, že se nemáme nechat zmást různými dary a milostí, kterou na lidech vidíme. Tyto věci nám totiž neříkají nic o dané osobě, jen o tom, co nese. Chceme-li člověka poznat skutečně, je nutné se podívat na jeho charakter (Mt 7, 15-16). Člověka nepoznáme podle toho, jak proudí v Duchu a darech, ale podle ovoce jeho charakteru. Přináší lásku a sjednocení, nebo rozdělení? Centrálním zjevením, které nám Ježíš přinesl, je právě to, že Bůh je láska, a že nás miluje. Láska, kterou nám prokázal v Kristu, nám ukazuje na to, jaká Jeho láska vlastně je. Apoštol Pavel nám popisuje tuto lásku ve známé kapitole 1. Kor. 13. Pavel ji píše v kontextu větší důležitosti duchovních darů, po kterých máme horlivě toužit. Nestaví lásku proti darům, ale říká, že dary bez lásky jsou bezcenné. Pavel předkládá radikální myšlenku, že i kdyby někdo vydal celý svůj majetek pro druhé, ale neudělal by to v lásce, jeho čin je zbytečný. Ani ta naše největší oběť bez motivu lásky pro Boha neznamená nic. Proč to tak je?

Věřím, že jsme stvořeni, abychom odráželi zde na zemi Boží slávu a Jeho charakter. Pokud Bůh je láska, pak jen motiv lásky dává našim skutkům skutečnou hodnotu. Vše, co je uděláno a motivováno láskou, dává všemu věčnou hodnotu. Každá taková věc přetrvá věčnost. Ano, pokud byla manifestována láska, pak cokoli uděláme má věčnou hodnotu. Pavel tedy varuje, že pokud bychom udělali i tu největší životní oběť, ale bez lásky, neznamená to pro Boha nic. Ježíš naopak říká, že kdybychom někomu podali, byť jen sklenici vody v lásce, nebude to nikdy zapomenuto. Naopak Bůh Otec to bere tak, jako bychom to udělali pro Ježíše samotného. Bůh to vidí, nezapomene na to, a ještě to navíc odmění. Jak vznešené povolání nám Bůh dal. Odrážet Jeho lásku. Být odrazem Jeho samotného zde na zemi.


Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Co pro tebe osobně znamená, že Bůh je láska?
  • Co ti pomáhá poznávat Boha a Jeho lásku?
  • Jak vnímáš a přijímáš do svého života Jeho lásku?
  • Kteří lidé kolem tebe nesou ovoce Boží lásky?
  • Které tvé skutky jsou či nejsou motivované láskou?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby tě inspiroval ke konkrétním skutkům lásky.
  • Které další verše v Písmu mluví o Boží lásce?
  • Vaše další otázky…

Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.


O autorovi

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share