Slovo uprostřed týdne – Bůh touží po vztahu s tebou

Redakce Církev bloguje

V Lukáši 10,21-22 čteme: “V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu a řekl: „Chválím tě Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině Syn a ten, komu by Ho Syn chtěl zjevit.”

O zjevení můžeme přemýšlet jako o něčem nadpřirozeném ve smyslu toho, že se nám ukáže anděl nebo Bůh sám osobně. Zjevení však jednoduše znamená odhalení něčeho, co nám bylo skryto. Zjevení je právě ten způsob komunikace, který si Bůh vybral směrem k nám, aby se nám dal poznat. Ježíš říká, že je to jen On sám, který zná Otce, a který jej zjeví tomu, komu sám chce.

To však neznamená, že by se ti Bůh nechtěl dát poznat. On se dává poznat a chce se dát poznat každému, kdo jej hledá celým srdcem. Znamená to však, že Otec nám může být zjeven jen skrze Ježíše. Bez Krista bychom neměli žádnou šanci Boha poznat, neboť On jediný jej zná.

Bůh si vybral tento způsob komunikace s námi a pozval nás do obecenství s Ním skrze Krista (1. Kor. 1,9). Bůh má o nás zájem, chce se nám dát poznat a mít s námi blízký vztah. Bez komunikace nelze rozvíjet žádný vztah a každý vztah také stojí na důvěře. Čím více Bohu důvěřujeme, tím více se nám skrze Krista dává postupně poznávat, odhaluje nám sám sebe.
Toto je ve skutečnosti smysl našeho života. Toto je věčný život. Věčný život není podle Krista definován časem, ale jeho kvalitou. A podle Ježíše v Janovi 17,3 je věčný život v tom, abychom poznávali Boha. Smysl slova “znát” přitom neznamená mít teoretickou známost, ale znát Boha ve smyslu mít s Ním osobní zkušenost. Osobně se s Ním setkat, vnímat Jeho přítomnost a komunikovat s Ním.

Každý vztah začíná tam, kde začíná komunikace s danou osobou. Základem je osobní komunikace. A to je přesně to, po čem Bůh touží ve vztahu k nám. To je ten život, který On pro nás má, abychom poznávali Jeho a toho, kterého On poslal.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Co si představíš, když se řekne “zjevení”?
  • Jak se Bůh rozhodl, že se nám dá poznat/zjeví?
  • Komu se Bůh chce dát poznat?
  • Co znamená mít věčný život podle Ježíše?
  • Jak mohu já osobně lépe budovat vztah s Bohem?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby ti dal touhu po hlubším poznání Krista.
  • Které další verše v Písmu mluví o Božím zjevení?
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share