Slovo uprostřed týdne – Ježíš nám zjevuje Boha

Redakce Církev bloguje

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce: a od nynějška Ho znáte a viděli jste Ho.“ Filip mu řekl: “Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí.” Ježíš mu řekl: “Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce: jak to, že tedy říkáš: “Ukaž nám Otce?”

Ježíš je ten, který nám zjevuje Boha Otce. V Janovi 1,1 a 14 čteme, že Ježíš je Slovo. To Slovo bylo u Boha a je Bůh. Bylo na počátku před stvořením a skrze něj Bůh stvořil vše. Ježíš je Bůh, který se stal tělem, člověkem, který žil s námi. Bůh se nám zjevil tím, že na sebe oblékl lidství v Ježíši Kristu. Neviditelný Bůh se stal viditelným, omezil se tak a sjednotil s člověkem.

Bůh si k tomu připravil cestu již při stvoření, kdy stvořil člověka ke svému obrazu, aby nyní mohl v Kristu zvolit podobu člověka jako součást své vlastní identity. Ježíš je tedy 100% Bohem i člověkem zároveň.

Bůh se zjevil světu jako nikdy předtím.

V Desateru je nám Bohem zapovězeno udělat si obraz Boha z čehokoli živého i neživého a klanět se tomu jako Bohu. Jedním z důvodů je právě to, že Bůh nám chtěl představit svůj pravý obraz v jeho čas. Bůh se nezjevil jako malovaný obrázek či neživá socha, ale Jeho pravý obraz je podoba živého člověka – Ježíš Kristus. Náš Bůh je živý a můžeme Ho poznat jen skrze zjevení “Slova” – Ježíše Krista.

Ježíš to potvrzuje, když říká Filipovi: „Kdo vidí Mne, vidí Otce.” Neříká, kdo slyší, ale kdo vidí. Ježíš je více než prorok, který přináší Boží slovo pod inspirací Ducha. On je sám tím “Slovem”, které bylo u Boha, které je Bůh, a které se stalo tělem. Znamená to, že vše, co vidíme, že Ježíš udělal, co řekl, co rozhodl, veškerá Jeho řeč těla, Jeho stav duše, každý pohled Jeho očí i atmosféra, kterou učedníci vnímali kolem Něj, TO VŠE JE ZJEVENÍ (ODHALENÍ) BOHA!

Vidět Ježíše znamená vidět Boha Otce.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Jakou šanci bychom měli poznat Boha Otce osobně bez zjevení Ježíše?
  • Co tobě osobně pomáhá poznávat Boha?
  • Jak vnímáš to, že Bůh na sebe vzal podobu člověka?
  • Jaký obraz jsi měl o Bohu, než jsi Jej osobně poznal?
  • Které další falešné obrazy Boha kolem sebe vidíš a jaký to přináší vliv?
  • Modli se a žádej Ducha svatého, aby ti při čtení Slova dával ducha moudrostí a zjevení Otce.
  • Které další verše v Písmu mluví o Božím zjevení?
  • Vaše další otázky
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share