Slovo uprostřed týdne – Láska je ovoce Ducha

Redakce Církev bloguje

Bůh je láska, je to Jeho přirozenost, která se nikdy nezmění! Nikde v Písmu není Boží láska představována jako emoce, ale spíše jako charakter. Láska je součást Božské podstaty. Veškerá láska vychází z Boha. On je láska. Nemůže přestat milovat, protože nemůže zapřít sám sebe. On nepotřebuje žádnou stimulaci k lásce, On je láska a nemůže si pomoci, nemůže jinak, miluje. Takto Bůh manifestuje sám sebe. Jen kvůli jeho lásce, kterou projevil skrze svého Syna, můžeme dnes přijímat naše spasení. Bůh nikdy nepřestane milovat. Jeho lásku si nikdy nemůžeš zasloužit žádným činem, a proto také o ni nikdy nemůžeš ani přijít. To, co čteme o lásce v 1. Kor. 13 má silnou podobu s tím co čteme o lásce v Gal. 5,22-23.

Apoštol Pavel zde říká, že ovocem Ducha je láska (jednotné číslo). To, jaké je ovoce, určuje jak druh stromu, tak i to, jaká síla života ve stromu je. Ovoce Ducha vychází z Ducha (Bůh je Duch), je to manifestace Ducha. Také je to ale něco, co Bůh chce, aby rostlo v nás a bylo manifestováno skrze nás. Pavel nemluví o devíti ovocích Ducha, ale o JEDNOM OVOCI DUCHA, které se projevuje několika způsoby. Ovoce Ducha je láska, která se manifestuje skrze radost, pokoj, trpělivost, dobrotu, věrnost, krotkost a zdrženlivost.
Když se podíváme na ovoce Ducha jako na celek, vidíme plnost Boží lásky a Jeho charakter. Láska je jako diamant, který má mnoho různých stran, a který lze vidět z mnoha úhlů pohledu.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet:

  • Co pro tebe osobně znamená, že Bůh je láska?
  • Co ti pomáhá poznávat Boha a Jeho lásku?
  • Jak vnímáš a přijímáš do svého života Jeho lásku?
  • Zastav se a děkuj chvíli Bohu za Jeho lásku k tobě.
  • Přemýšlej nad všemi atributy Boží lásky a hledej v Písmu verše,
  • které mluví o tom, že Bůh má radost, pokoj, trpělivost, dobrotu, věrnost, krotkost a zdrženlivost.
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby tě zmocnil ke konkrétní manifestaci jeho lásky skrze tvůj život.
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share