Slovo uprostřed týdne – Láska nebo skutky?

Admin Církev bloguje

Apoštol Pavel v listu Efezským 2,8-9 jednoznačně odmítá naše skutky ve vztahu k Bohu. Zdůrazňuje, že dar spravedlnosti nám byl dán jedině a pouze jako dar milosti na základě Kristovy oběti. Zcela vylučuje skutky v našem vztahu vůči Bohu. Jsme spasení jen a jen Boží milostí, je to 100% Boží dílo, ke kterému se nedá nic přidat. Ve vztahu k Bohu tedy skutky nehrají žádnou roli, je očekávána víra! Ve verši 10 se ale Pavel ke skutkům vrací a ukazuje nám je z jiné perspektivy. Jako by říkal: teď když jste přijali Kristovu oběť, teď když jste znovuzrozeni skrze víru, když jste přijali dar milosti, spravedlnost a Jeho lásku, jsou zde pro vás připravené skutky, ve kterých máte chodit. Víra je tedy pro náš vztah k Bohu, skutky jsou určeny pro náš vztah vůči lidem.  Nikdy ne naopak!

Na jiném místě Pavel píše Titovi, “aby se snažili, ti, kteří uvěřili Bohu, vynikat v dobrých skutcích” (Tit. 3,8), což pak opakuje znovu i ve verši 18. Proč se znovuzrození věřící mají oddat dobrým skutkům a mají v nich dokonce vynikat? Bůh je přece nepotřebuje, Jemu nepřinášejí žádné dobro, on žádné potřeby nemá. Bůh naše dobré skutky nepotřebuje, ale ty, které uděláme v lásce pro ostatní lidi, budou Bohem odměněny. Proč? Protože jen skrze naše dobré skutky lásky mohou lidé poznat Boží lásku. To je přesně to, co nám říkal náš Pán! ČTI Mt. 5,14-16!

Skrze naše skutky nepřijmeme ani milimetr navíc z Boží milosti, ale milost, kterou jsme přijali vírou, a která nás vede k vyjádření přijaté Boží lásky skrze naše skutky, přinese Bohu veliké ovoce a slávu.

Ještě větší důvěra v Boha a jeho milost k nám a současně zjevování Boží lásky druhým skrze naše skutky – to je Boží plán pro každého z nás.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Proč náboženství (skutky ve vztahu k Bohu) nepřinášejí uspokojení?
  • Proč a v jakém smyslu jsou pro Boha naše skutky lásky důležité?
  • Jsem v životě více zaměřený na víru nebo skutky, jak to mohu vyvážit?
  • Proč Jakub říká, že “víra bez skutků je mrtvá”?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby tě inspiroval ke konkrétním skutkům lásky.
  • Které další verše v Písmu mluví o víře a skutcích?
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share