Slovo uprostřed týdne – Nová dimenze duchovního života

Redakce Církev bloguje

Apoštol Pavel píše Efezským: “Proto i já, když jsem uslyšel o vaší věrnosti v Pánu Ježíši a lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly.” (Ef.1,15-19)

Modlí se za ducha moudrosti a zjevení ku poznání Krista. Role Ducha svatého je v naší osobní zkušenosti s Bohem, a v poznání Jeho, klíčová. Práce Ducha svatého, jako Ducha moudrosti a zjevení, je, aby nám zjevoval Boha. Pavel se modlí za “osvícené oči naší mysli, abyste viděli” (v.18). Ani naše fyzické oči, které mají dokonalý zrak, ve tmě nic nevidí. Tady se mluví o očích, které máme v našem nitru, a které potřebují světlo, abychom viděli Boha. Toto nadpřirozené světlo přinášené Duchem osvícení (zjevení) nás uschopňuje vidět, přijmout a rozumět Boží komunikaci k nám. Zjevení funguje, jako když někdo v temné místnosti zapne vypínač a rozsvítí světlo. Najednou jasně vidíme to, co nám bylo předtím zatemněno. Duchovní zjevení přichází, na rozdíl od našeho postupného přirozeného učení se věcem, najednou – v mžiku. Duch svatý v našem srdci pracuje proto, abychom porozuměli tomu, co nám Bůh chce říct. Nutno říct, že každé zjevení musí být vždy v souladu s tím co mluví Ježíš a Písmo. Obecné zjevení, že Bůh poslal z lásky Krista pro záchranu každého člověka, se musí stát tvým osobním zjevením a současně i počátkem tvého osobního vztahu s Bohem. Jen skrze zjevení Duchem začneme poznávat Boha osobně, a takto začne Boží slovo pracovat v nás a skrze nás. Pán k nám nemluví nějak magicky ani automaticky. Bůh nám dal svobodnou vůli a touží s námi komunikovat.

Čím více Pánu důvěřujeme a s vírou přijímáme jeho Slovo, tím více k nám komunikuje. Bůh nás miluje, touží s námi komunikovat a zjevovat nám svou vůli, proto nám dal Ducha moudrosti a zjevení, aby osvěcoval oči našeho vnitřního člověka. Proto je modlitba, kterou se Pavel modlil, tak důležitá. Vede nás do zcela nové dimenze duchovního života s Kristem.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Jak velikou důležitost vidíš v Pavlově modlitbě?
  • Věděl jsi, že máš ještě jiný než fyzický zrak a k čemu ti ho Bůh dal?
  • Proč myslíš, že Bůh s námi nekomunikuje automaticky, ale spolupracuje s naší svobodnou vůlí?
  • Pamatuješ si nějaký moment ve svém životě, kdy můžeš říct, že ti Duch svatý něco osvítil/zjevil?
  • Jaký to je pocit, když k tobě Bůh promluví?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby dal tobě i celé církvi ducha moudrosti a zjevení.
  • Které další verše v Písmu mluví o zjevení či osvícení?
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share