Slovo uprostřed týdne – Nové přikázání

Redakce Církev bloguje

Ježíš říká: “Dávám Vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem Já miloval Vás, abyste i vy milovali jedni druhé. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.” (Jan 13, 34-35 NBK)
Jediné místo v Novém Zákoně, kde nám Ježíš dává nějaké přikázání. Říká svým učedníkům, že jim dává “nové přikázání.”Co je na tomto přikázání “nové?” Vždyť přece v Matouši 22, 35-40 Ježíš odpovídá jednomu z farizeů, že největším přikázáním je milovat Boha z celého srdce, mysli a síly, a svého bližního jako sám sebe. Pokud Ježíš mění přikázání lásky, v jakém smyslu tak činí? Ve skutečnosti Ježíš nepřišel Zákon lásky změnit, ale naplnit jej. Láska je totiž naplněním Zákona (Řím. 14, 10).

Zákon je dokonalý, ale může fungovat jen v dokonalém světě. Ježíš to ví, a ví, že náš svět dokonalý není.
“Nové” přikázání je nové v tom, že Ježíš již neříká “miluj svého bližního jako sám sebe”, ale “miluj bližního jako já miluji Vás.” Pokud totiž člověk miluje sám sebe sobecky nebo se na sebe dívá negativně či se dokonce nenávidí, bude svého bližního milovat nedokonalou láskou. A pak máme spíše problém. Takový člověk totiž neprojeví opravdovou lásku, ale spíše hněv, nenávist, anebo sobectví. Budeme-li ale milovat jako Kristus miloval nás, bude naše láska vždy bezpodmínečná, nesobecká a dokonalá. Toto je nová úroveň lásky. Nový standard života, do kterého nás Pán volá.

To je tedy výzva! Milovat stejným způsobem jako miluje náš Pán a být tomuto přikázání poslušný vyžaduje nejprve poznat, porozumět a přijmout to, jak nás Kristus miluje. Vyžaduje to být nejprve Jeho láskou proměněn, abychom ji mohli zažít a dávat dál. Jinými slovy, abychom nezůstali “Mojžíšovými učedníky”, kteří se snaží milovat druhé podle toho jak milují sebe (nedokonalá láska), ale stali se skutečnými “učedníky Ježíše”, kteří milují jako On miloval nás (dokonalá láska), musíme nejprve sami prožít proměňující efekt Boží lásky v našem životě. A nejen jednou, ale prožívat jej opakovaně, tak, abychom pak mohli milovat druhé jako On miluje nás.

Pomocné otázky pro hlubší osobní nebo společné zamyšlení/studium:

  • Jak bys definoval rozdíl mezi “starým” a “novým” přikázáním?
  • V čem je rozdílná láska, kterou nás Ježíš miloval od “lidské” lásky?
  • Pročti si další verše v Písmu, které mluví o “Kristově lásce.”
  • Přemýšlej nad tím, jaká je Boží láska “agapé” v 1. Kor. 13 kapitole.
  • Jak ty osobně vnímáš a prožíváš dokonalou Kristovu lásku ve svém životě?
  • Co by ti pomohlo lépe a více prožívat Jeho lásku k tobě?
  • Co bys mohl změnit ve vztahu ke svým nejbližším, aby více vnímali dokonalou Kristovu lásku?
  • K jakým praktickým krokům tě Duch svatý vede, abys je mohl uplatňovat v poslušnosti “novému” Ježíšovu přikázání?
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share