Slovo uprostřed týdne – Obecné a speciální zjevení

Redakce Církev bloguje

Je možné, aby člověk sám od sebe našel Boha? Anebo jsme plně závislí jen na Božím zjevení?

Tato otázka je diskutována mezi křesťany již více než dva tisíce let. Jeden pohled říká, že kromě Boha a církve, která drží veškerou pravdu, nemůže nikdo přinést žádnou jinou pravdu. Ani filozofie, akademické vzdělání či věda. Další zase tvrdí, že všechna pravda sice vychází z Boha, ale může být poznána i mimo církev.

Co na to říká Boží slovo?

Bible na mnoha místech mluví o stvoření, které samo o sobě vypráví o Bohu. Bůh tedy komunikuje s člověkem skrze stvoření. Apoštol Pavel říká v Římanům 1,19-21: “Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné. Bůh jim to přece zjevil. Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Protože když poznali Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno.”

Každý tedy může na stvoření bez výmluvy poznat Boha, Jeho moc a Jeho charakter. Ano Bůh může být odhalen (zjeven) skrze stvoření. Je v tom ale omezení! Skrze stvoření se můžeme dozvědět mnoho věcí o Bohu, ale nemůžeme Boha poznat osobně. Je veliký rozdíl mezi tím mít mnoho informací o Bohu, anebo znát Boha osobně.

Obecné zjevení ve stvoření, skrze které může každý člověk poznat Boha, je zde k dispozici každému člověku. Pokud ale chceme Boha poznat osobně, být znovuzrozeni, smířeni s Bohem, přijmout odpuštění, slyšet Jeho hlas a znát Jeho vůli, pak již potřebujeme speciální zjevení. Speciální zjevení k nám přichází jen skrze Krista, živé Slovo – Písmo. Zjevení, skrze které lidé mohou poznat Boha osobně (speciální zjevení) k nim přichází jen skrze slyšení Božího slova (evangelia), proto nám Bůh jako církvi dává za úkol evangelium kázat.

Také je zde tvrdost srdce, která lidem ve světě zabraňuje vidět světlo evangelia. Hřích zatemnil mysl člověka temnotou (Ef. 4,17-20). Můžeme tedy poznat nějaké věci o Bohu skrze svou mysl či stvoření, ale naše neschopnost myslet správně a naše tvrdost srdce způsobuje neporozumění. Všichni tedy potřebujeme zjevení skrze Krista-Slovo. Bez tohoto speciálního zjevení nelze vstoupit do osobního vztahu s Bohem. Poznat Boží existenci skrze stvoření je nedostatečné. Potřebujeme být smířeni s Bohem a zachráněni pro věčnost, což je možné jen skrze Krista, kterého lze najít jen skrze kázané slovo (speciální zjevení).

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Jak moc jsi vnímal Boha skrze obecné zjevení, než jsi Jej poznal osobně?
  • Co ti pomáhá poznávat Boha a mít s Ním blízký vztah?
  • Jak vnímáš a přijímáš do svého života osobní zjevení?
  • Kteří lidé ti poprvé kázali evangelium?
  • Proč je obecné zjevení omezené a nikdo skrze něj nemůže být spasen?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby ti dal smělost sdílet s lidmi Krista (speciální zjevení).
  • Které další verše v Písmu mluví o speciálním zjevení?
  • Přečti si prosím Žalm 19,1-5 a Kol.2,8-10
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share