Slovo uprostřed týdne – Obětující se láska

Redakce Církev bloguje

Nejznámější verš v bibli Jan 3,16 říká, že: “Bůh tak miloval svět, že dal…” Boží láska je vždy projevena nějakým darem, skutkem, aktem. Tento verš zná asi každý. Každý ale nezná verš z 1. listu Jana 3,16, který mluví také o Kristově lásce. Tady je popsána kvalita této lásky.
“Podle toho jsme poznali lásku, že On za nás položil svůj život: i my tedy máme pokládat život za bratry.” Kristovu lásku jsme poznali tak, že On za nás položil svůj život. Ostatní poznají naši lásku stejným způsobem.

V dalších dvou verších jsme ujištěni o tom, že nemáme milovat jen slovem, ale prokázat naši lásku vždy skutkem. Není na tom nic špatného, když vyjadřujeme naši lásku slovy, ale nesmí zůstat jen u nich, protože pak je naše láska velice povrchní a levná. Není nijak prokázána. Jinými slovy, naše láska žije skrze naše skutky, ale naší pasivitou umírá. Všichni víme, že to tak v životě chodí. Žádný vztah se nedá budovat jen na základě slov, láska musí být také nějakým způsobem potvrzena a vyjádřena.

Další věc, které si můžeme všimnout, je, že Kristova i naše láska vychází čistě z naší vůle, z našeho rozhodnutí. Stejně jako se Kristus rozhodl jednat a dal dobrovolně svůj život za nás, tak i my se musíme rozhodnout v konkrétní situaci, že otevřeme své srdce a budeme jednat v lásce.

Vydat svůj život Kristu, který je dokonalý, není tak těžké. Vydat ale svůj život za svého nedokonalého bratra/sestru a pokládat za něj svůj život, to už je mnohem větší výzva. Bůh nás o to přesto dnes žádá. Polož svůj život za ty, kteří tě možná zradili, oklamali, podvedli, stejně jako jsem to udělal Já pro tebe. Miluj a neočekávej nic zpět. Takto svět pozná Boží lásku. Takto Bůh miloval tento hrozný a hříšný svět, a proto dal to nejdražší co měl. Takto Bůh chce i nadále skrze nás vylévat svou bezpodmínečnou lásku do tohoto světa. Toto je jediná naděje na jeho záchranu.

Taková je Boží láska. Neříká, udělej něco nejprve ty a já si pak rozmyslím, co pro tebe mohu udělat. Ne. Boží láska dává první a nečeká nic zpět. Takovou lásku nám zjevil Kristus. Je to obětující se láska. A k takové lásce jsme byli povoláni, abychom v ní chodili.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Jak je podle tebe důležité, aby láska byla prokázána konkrétními činy?
  • Co ti pomáhá v rozhodnutí prokázat lásku konkrétním činem?
  • Jak moc radikální je pro tebe myšlenka, že bys měl položit svůj život za své bratry?
  • Co to pro tebe prakticky může znamenat?
  • Je možné prokazovat Boží lásku druhým bez obětavosti?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby tě inspiroval ke konkrétním skutkům lásky.
  • Studuj další verše v Písmu o Boží lásce.
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share