Slovo uprostřed týdne – Živé Slovo

Redakce Církev bloguje

Bez zjevení Ježíše Krista bychom neměli možnost poznat Boha Otce (Mt.11,27). Jinými slovy nám Ježíš říká, že Bůh se nám stává realitou jen skrze Jeho zjevení. Jsme tedy v poznání Boha závislí na Něm. Není to něco, co si můžeme sami přivlastnit, ale díky Božímu milosrdenství chce Ježíš zjevit Boha každému! Bůh k nám přichází a dává se nám poznat skrze Krista.

Lidé se často ptají: Když Bůh existuje, proč se prostě nezjeví všem lidem tak, aby v Něho uvěřili? Představují si nějaký zázrak, ze kterého by všichni byli v úžasu. Pravda je, že Bůh už se lidem ukázal, ale vybral si jiný způsob. Přišel jako člověk v osobě Ježíše.

Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a došli poznání pravdy (1.Tim.2,4)!!! Představa, že se Bůh předem rozhodne, koho přijme a koho odmítne je zcela nebiblická. Pokud by Bůh předem někoho odsoudil k zániku, popřel by tím sám sebe, protože Bůh je láska. Ježíš zemřel za každého hříšníka, zaplatil dokonalou cenu za každý hřích, a cesta do nebe je otevřená všem! Toto je pozvání pro každého, a proto má být evangelium kázáno každému.

Na druhou stranu skutečnost, že Bůh chce, aby všichni uvěřili, neznamená, že každý člověk bude automaticky Boha chtít. Žít s Bohem znamená vydat se Mu tak, jak se vydal Kristus za nás, a k tomu není každý ochotný. Boží zjevení tedy není automatické, ale každý kdo Boha hledá celým srdcem, ten Jej také najde – tomu se Bůh dá poznat.

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.” (2.Tim.3,16-17)

Celá tvoje bible je vdechnutá Bohem, stejně jako Bůh na počátku vdechnul do Adama Ducha života, tak se i Písmo stalo živým slovem. Písmo je více než slova a myšlenky, je to Boží život a osoba. Ano je to Slovo, které se stalo tělem, živé Slovo, Ježíš. Písmo je také často připodobňováno k semeni (1.Pt.1,23), které v sobě nese život. Toto Boží živé slovo nám přináší život a přivádí nás do kontaktu s osobou, která je Slovem. Pokaždé když otevřeme svou bibli a čteme, Bůh k nám chce mluvit tak, že nás vede skrze Ducha svatého do kontaktu s živou osobou, s živým Slovem, které zde bylo od počátku. Tvá bible není jen spousta textu a myšlenek, je to živá osoba Ježíše Krista!

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Proč myslíš, že se Bůh rozhodl zjevit skrze člověka Ježíše a ne jinak (zázraky)?
  • Znamená to, že Bůh chce, aby byli všichni zachráněni, že každý uvěří?
  • Jak moc si uvědomuješ to, že tvá bible je živé Slovo?
  • Je nějaké konkrétní slovo (verš) z bible, které se pro tebe stalo živým?
  • Je pro tebe čtení Písma spíše přijímáním Božích myšlenek nebo příležitost k setkání s Osobou?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby v tobě obživil každé slovo, které jsi přijal.
  • Které další verše v Písmu mluví o autoritě a výjimečnosti Písma?
  • Vaše další otázky…
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share