SPECIÁLNÍ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZA ROK 2018 – neděle 21.ledna v 17:00 h

Redakce Nezařazené

„Neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi, vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky.“
Izaiáš 44/3

Co nejsrdečněji vás zdravíme v novém roce a přejeme vám Boží požehnání, blízkost a Jeho milosrdenství na každém vašem kroku v roce 2018!

Věříme, že Bůh pro nás připravil nádherné věci, do kterých jsme povoláni jako církev i jednotlivci vstoupit, a to skrze víru a modlitbu. Probuzení vždycky začalo na kolenou s pokorným srdcem plným důvěry v Boží zaslíbení.

Pojďme proto společně pokračovat v horlivých modlitbách, hledání Jeho vůle a vzájemném láskyplném obecenství během společných bohoslužeb, či dalších setkání na modlitbách nebo domácích skupinkách.

Společně s Micaelem Lundinem a dalšími služebníky se budeme modlit za církev, za žízeň a hlad po Bohu a za probuzení v našem národě. Určitě nemiň tuto událost a pojďme společně změnit duchovní klima v České republice!

Share