ÚCHVATNÁ – březen 2017

Redakce Církev bloguje

Žena byla stvořena jako koruna stvoření, završení mistrovského díla našeho Stvořitele. Společně s mužem jsou odrazem Boží slávy zde na zemi a bylo jim svěřeno nádherné poselství. Proč se ale většina žen cítí frustrovaná, unavená, zbytečná? Existuje nějaká cesta, jak změnit tento úděl? Určitě ANO! Vypravili jsme se spolu do hlubin ženského srdce, které potřebuje znovu ožít, pozdvihnout a začít radostně tlouci. V sérii Úchvatná jsme se nevyhýbali ani pokušením a pádům v životě ženy. Mluvili jsme o vzájemné lásce a úctě ve vztazích a vedli k praktickým krokům k propojení duchovního, rodinného i osobního života. Tato série byla o ženách, ale jistě i obohacením a inspirací také pro muže.

Na téma ÚCHVATNÁ nám kázaly: Jana Vaňková, Kateřina Čuříková, Marie Frydrychová a Kateřina Šafrová.

Záznamy kázání naleznete v archivu cirkve online: PROZKOUMAT ARCHIV

Share