Vítej Duchu Svatý

Vítej Duchu svatý je nejen název prosincové konference, ale především modlitba našeho srdce.
Bůh nás v těchto posledních časech chce vybavit Slovem víry a vyslat do vítězné bitvy pro Něj.
Současně nám chce ukázat duchovni zbraně, které nám dal a naučit nás je používat. Život
věřícího bez moci Ducha sv. je jako dříví bez ohně, jako auto bez paliva nebo oslava bez radosti.
Písmo nás ústy apoštola Pavla povzbuzuje, abychom se “neustále nechávali naplňovat Duchem”
(Ef.5:18). Pokaždé v historii Božího lidu, když se věřící modlili a zvali Ducha svatého, On
přicházel a jednal nadpřirozeným způsobem.

 

Zveme tedy nejen Ducha svatého, ale i tebe, aby tě mohl naplnit, zmocnit, povzbudit a
nasměrovat tvůj život. Bez Jeho síly nebudeme moci naplnit Boží plány v našich životech ani v
naší zemi. Odděl proto tyto dva dny a dovol Bohu jednat ve svém životě. Přijmi povzbuzení,
občerstvení a svůj zázrak. Když Duch svatý přichází, nikdo nezůstane bez Jeho požehnání!