Základna King´s Kids Česká republika, projekt Podskalí u Olomouce

Redakce Aktuálně

Naši milí přátelé, kamarádi a sourozenci v Kristu,

tímto článkem bychom Vám všem chtěli oznámit, že se v druhé polovině srpna 2021 chceme jako rodina – Krupičkovi – přestěhovat z Brna na nové místo, kousek od Olomouce.

Věříme, že po dlouhých letech dozrál sen, který nám Pán dal kdysi na srdce – o místě zasvěceném Pánu a Jeho Velkému poslání. Pro nás není misijní základna King´s Kids ČR jen nějaký projekt, ale spíše život – pokračování toho, co jsme dělali doteď, ale na jiné úrovni. Pro Ježíše a evangelium opouštíme to, co máme rádi, a jdeme do nových věcí. I když misijní základna KK ČR bude působit mezidenominačně, my, jako rodina, se chceme připojit k místnímu sboru Slovo života Olomouc.

Základna King´s Kids ČR bude oficiálně zařazena do sítě podobných základen celosvětového hnutí YWAM (Youth With A Mission) a bude sloužit mezidenominačně k těmto účelům:

 • Misijní a tréninkové tábory KK (a jiných misijních organizací)
 • Rodinné tábory a víkendové aktivity pro všechny generace
 • Programy v rámci Preteens strategy (mládež a dospívající)
 • Zázemí pro zahraniční misijní týmy KK a jiných organizací
 • Biblické školy a semináře
 • Celoroční aktivity pro děti a mládež
 • Misijní příležitosti a zázemí pro zahraniční misionáře
 • Individuální služba rodinám
 • Odpočinkové pobyty pro služebníky

Věřím, že nás Pán připravuje na dobu, která má přijít, a my si teď ani nedovedeme představit, k čemu všemu toto místo bude sloužit.

Domluva s majiteli nemovitosti je nyní taková: po 15. srpnu 2021 se můžeme jako rodina (Krupičkovi) na základnu přestěhovat. Po 15. září 2021 bude podepsána předkupní smlouva a složena záloha na koupi nemovitosti. Zbytek částky potřebné na koupi nemovitosti bude rozdělen do měsíčních splátek po dobu 10-ti let. Pokud například složíme zálohu 2 miliony Kč, bude zbytek částky 1,2 milionu Kč rozdělen do zmíněných měsíčních splátek. KK ČR také bude moci hned používat základnu Podskalí pro své akce a účely.

O našich aktivitách si můžete udělat představu na našich stránkách www.kingskids.cz

Pomoci nám můžete několika způsoby:

 1. Uvítáme každou modlitbu – za praktické záležitosti, stěhování, již zmíněnou smlouvu atp.
 2. Můžete nám pomoci shromáždit dostatečně velkou finanční zálohu na koupi nemovitosti. Tuto zálohu budeme platit po 15. září 2021 z účtu KK ČR: 107-6660880207/0100

Odkaz na jiné způsoby platby na účet KK je zde:

3. Můžete finančně podpořit naši rodinu, abychom zvládli stěhování i období, než na novém místě nastoupíme do
práce. Náš soukromý účet je zde: 6976250287/0100

4. Můžete nám pomoci s měsíčními splátkami na koupi nemovitosti tím, že nám budete pravidelně posílat nějakou
částku na účet KK ČR: 107-6660880207/0100, variabilní symbol: 101

Veškeré Vaše dotazy mi prosím posílejte na tuto adresu: frantisekk@slovozivota.cz

Moc vám chci všem poděkovat za přízeň a těším se, že se někdy spolu na Podskalí potkáme při budování Božího království!

V Jeho lásce

František Krupička s rodinou

Share