ZMOCNĚNÍ KE SLUŽBĚ

Redakce Aktuálně

22. března zahajujeme kurz Zmocnění ke službě, který je součástí učednického procesu v naší církvi a svým obsahem a hutností navazuje na kurz Beta.
Je určený pro všechny, kteří mají základy křesťanské víry (např. kurz Beta).
Co můžeš očekávat?

Vyučování na výše uvedená témata, diskuzi k danému tématu a příjemné obecenství u kávy a čaje.
Věříme, že z Boží milosti uvidíš nejen to, co Bůh pro tebe udělal, ale také to, jakým způsobem s Ním můžeš spolupracovat na budování Jeho království.

Od 22.3. 2018 pokračujeme každý čtvrtek až do poloviny června tohoto roku.
Share