Křest, soutěže, grilování a společně prožitý krásný a požehnaný čas. To všechno a ještě mnohem více jsme letos zažili na sborovém dnu v Hostěnicích

Redakce Církev bloguje

V sobotu 18.6. jsme měli úžasnou možnost se zase znovu po roce setkat i mimo prostory církve a užívat si společně strávený čas a příjemně uvolněnou atmosféru. Byla to skvělá příležitost i pro naše přátelé, kteří mohli tento výjimečný den plný zážitků prožívat s námi. Jako každý rok, tak i letos jsme se sešli na sborovém dni v Hostěnicích, kde byl připraven …

Ohlédnutí za misijním turné Per Cedergårdha po České republice

Redakce Církev bloguje

Ve dnech 4.6.-12.6. 2022 navštívil Českou republiku známý švédský misionář Per Cedergårdh, jehož povoláním je především kázat evangelium a modlit se za nemocné. Per postupně navštívil Prahu, Milovice, Blansko a nakonec strávil tři dny také v Brně. Na každém z těchto míst se spolu s dalšími bratry a sestrami setkával s lidmi, kterým kázal evangelium, modlil se za ně a kteří vydávali svůj …

Graduace studentů Biblické internetové školy Brno

Redakce Církev bloguje

Dne 22.5.2022 proběhla slavnostní graduace studentů Biblické internetové školy Brno. Z 15 studentů studium úspěšně dokončila nadpoloviční většina. Slavnostního předání vysvědčení a diplomů se zúčastnilo 6 studentů, které přišli podpořit i jejich blízcí a rodinní příslušníci. Krásný, slunečný den ještě umocnil radostnou a uvolněnou slavnostní atmosféru. Po výborném tříchodovém obědě se studenti sdíleli se svými zážitky z misie a o tom, …

Sborový den, 18.6.2022

Redakce Aktuálně

Jak ten čas letí! I když se to zdá neuvěřitelné, uběhl další rok a opět budeme mít možnost si společně užít skvělý čas na sborovém dni v Hostěnicích, který se uskuteční v sobotu 18.6. Jako každý rok, tak i letos nás čeká pestrý program, spojený se křtem ve vodě, který zahájíme ve 14.00h. Po křtu bude následovat program pro děti a hravé …

Švédský misionář Per Cedergårdh

Redakce Aktuálně

TURNÉ PO ČESKÉ REPUBLICE 4.6.-12.6.  2022 Rok se s rokem sešel a k nám do České republiky opět zavítá známý švédský evangelista, Per Cedergårdh. Bodrý a usměvavý muž, který rozdává „medvědí objetí“ a nezkazí žádnou legraci, zahájí své evangelizační turné s modlitbami za nemocné v Praze a přes Milovice a Blansko se dostane až k nám do Brna. Svůj vřelý a láskyplný vztah k lidem promítá …

Sederová večeře

Redakce Církev bloguje

Na velikonoční čtvrtek jsme se nechali inspirovat židovským svátkem pesach a uspořádali jsme sederovou večeři s křesťanským výkladem. Byla to pro nás netradiční a zajímavá událost, kterou jsme pořádali letos poprvé. Tuto večeři jsme plánovali již předloni, ale kvůli pandemii covid se tehdy neuskutečnila. Sederovou večeři židé každoročně pořádají na svátek pesach, kterým si připomínají vyvedení izraelitů z egyptského otroctví. …

Deset dní společných modliteb

Redakce Aktuálně

Drazí bratři a sestry, i v naší církvi Slovo života Brno je dobrou tradicí se na začátku každého nového roku modlit a hledat Boží vůli pro rok nový.  Letos nás Bůh specificky vede ke společným modlitbám na základě dvou míst z Písma.  V Nehemiáši 4:11-11 čteme, že Boží lid při budování hradeb v určité fázi musel držet v jedné ruce cihlu …

Retreat

Redakce Aktuálně

Drazí pastoři, vedoucí a služebníci Božího království, s velkou radostí Vás srdečně zveme na společný retreat a mini konferenci. Věříme, že právě nyní je ten nejlepší čas investovat do nás samotných, a do prohloubení našeho intimního vztahu s Bohem. “Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku” Žalm 23:2 Retreat na téma “prohloubení vztahu s Otcem” proběhne ve Wellness …

Mini konference

Redakce Aktuálně

Po delší době, kdy nebylo možné se společně scházet, jsme velice rádi, že Vás můžeme srdečně pozvat na mini konferenci, kterou budeme pořádat v sobotu 27.11. v 18.00 hod. a v neděli 28.11. 2021 v 10.00 hod.! Mini konference proběhne v prostorách církve Slovo života na Nových sadech 37, v Brně. Na večerním shromáždění nám bude sloužit Rune Borgsø a na nedělní bohoslužbě Ville Männistö, oba z církve Slovo …

Základna King´s Kids Česká republika, projekt Podskalí u Olomouce

Redakce Aktuálně

Naši milí přátelé, kamarádi a sourozenci v Kristu, tímto článkem bychom Vám všem chtěli oznámit, že se v druhé polovině srpna 2021 chceme jako rodina – Krupičkovi – přestěhovat z Brna na nové místo, kousek od Olomouce. Věříme, že po dlouhých letech dozrál sen, který nám Pán dal kdysi na srdce – o místě zasvěceném Pánu a Jeho Velkému poslání. Pro …